انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مونوگرافی شهرستان ثلاث باباجانی(۱)

استان کرمانشاه از ۱۴ شهرستان تشکیل شده‌است که ثلاث باباجانی هم از جمله آنان است. مردم این استان به لهجه های مختلف از زبان کردی سخن می گویند که شامل کلهری، لکی، هورامی و جافی است. جافها عمدتا در سه شهرستان روانسر، جوانرود و ثلاث باباجانی واقع اند

استان کرمانشاه از ۱۴ شهرستان تشکیل شده‌است که ثلاث باباجانی هم از جمله آنان است. مردم این استان به لهجه های مختلف از زبان کردی سخن می گویند که شامل کلهری، لکی، هورامی و جافی است. جافها عمدتا در سه شهرستان روانسر، جوانرود و ثلاث باباجانی واقع اندالبته لازم به ذکر است که شماری از آنها هم به طور پراکنده در شهرستان سرپل ذهاب و پاوه (مثلا دوریسان و بخش باینگان) و محله هایی از شهر کرمانشاه مانند دولت آباد ساکن اند.

واژه کردی جاف به معنای شجاع و دلیر است عباس عزاوی احتمال داده است که واژه جاف در عربی بر گرفته (منحوت) از جوانرود باشد. برخی جاف را برگرفته از نام جابان سردار بزرگ ایرانی و بازماندگان ایل و اردوی وی می دانند. به استناد تاریخ مسعودی (جلد ۲ ص۲۵۱) که در ذکر طوایف کرد از طایفه جاوانیه در ولایت جبال یاد کرده، به نظر می رسد جاف تغییریافته جاو یا جاوان است. جافان سردار بزرگ و مشهور ایرانی بودند که شرح برخوردها و جنگ های او و افرادش را به تفصیل ابن اثیر نقل کرده است. جابان پس از جنگ های متعدد عاقبت در جنگ با اعراب کشته شد . به سبب شدت عمل و سختگیری بازماندگان ایل در مقابل قبایل عرب و دستگاه خلافت عباسی، کارگزاران عرب آنها را «جافی» نامیدند که اسم فاعل عربی است و به معنی جفا کننده و ستمکار می باشد. اعراب بر این باور بودند که اینان خشک و خشن هستند و از آیین اسلام چیزی نمی فهمند به همین خاطر آن را قبول نمی کنند به علاوه اینکه جافها به دلیل آشنایی با منطقه، اکثر حمله اعراب را دفع می کردند و آنان را شکست می دادند و با همین عنوان «جافی» که تکلم اعراب است در یادداشت های نویسندگان و مورخان ثبت شد و به مرور در عامه ایل و سران، بنا به خطاب اعراب «جاف» و «جافی» گفته شدند. در هر حال جافها اهل تسنن و پیرو مذهب شافعی هستند.

برای خواندن این بخش از مقاله در زیر کلیک کنید:

۵۱۰۷(۱)