انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مناسک شبیه خوانی در تاسوعا و عاشورای روستای سیدمحمد تفاخ (۲)

پیش از این گزارش تصویری از یکی از روستاهای خوزستان با محوریت آئین های مردم در حاشیه مراسم شبیه خوانی در انسان شناسی و فرهنگ برای ثبت داده های مردم نگاری تعزیه منتشر شد. گزارش پیش رو توسط علی هویسی و مصطفی غلام نژاد از عکاسان برجسته خوزستانی و پس از دو روز مستقر شدن در روستای سید محمد تفاخ تهیه شده است. در این گزارش ها به حاشیه های آئین شبیه خوانی تمرکز بیشتری شده است. به عبارت دیگر، لنز دوربین از نمایش به سمت مناسک، سبک زندگی اهالی این روستا و اعتقادات آنان در قبل، هنگام و بعد از شبیه خوانی توجه کرده است. در این تصاویر با فرهنگ تعاون، مشارکت اهالی روستا،اعتقادات و سبک زندگی اهالی آن روستا در ایام دهه محرم آشنا می شویم. این گزارش تصویری در دو روز پیاپی در روزهای تاسوعا و عاشورای ۱۳۹۲ تهیه شده است.

پی نوشت: تعداد ۹ عکس در فایل ضمیه انتهای همین مطلب برای دانلود وجود دارد. باقی تصاویر در اختیار مرکز اسناد فرهنگی و تاریخی انسان شناسی و فرهنگ است.

برای مشاهده عکس ها روز لینک کلیک کنید:

۲۱۴۵۴