انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مقایسۀ کمّی دو گروه از خانواده‌های مسلمان و ارمنی

مقایسۀ کمّی دو گروه از خانواده‌های مسلمان و ارمنی

از نظر کیفیت‌ زیست‌شناختی ازدواج، خویشاوندی و فرزندان

 

چکیده

ازدواج پدیده­‌ای اجتماعی، فرهنگی و دینی است که از ساختارهای جامعه تأثیر می­‌پذیرد و در طول زمان دچار تغییر و تحول می­‌شود. یکی از انواع ازدواج‌ها، ازدواج خویشاوندی است که در کشور ما از دیرباز امری رایج و در دیدگاه مردم از نظر شرعی امری پسندیده تلقی می‌­شود. اما پیامدهای زناشویی فامیلی، از نظر سلامت جسمی و روانی فرزندان در دانش پزشکی جهان امروز بسیار روشن و بدیهی است.

ازدواج‌های خویشاوندی در وراثت انسان بسیار اهمیت دارند و از آنجا که خویشاوندان نزدیک شانس بیشتری از غیر خویشاوندان برای داشتن ژن‌های مشابه دارند؛ فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها، ژن‌های مشابۀ بیشتری را از فرزندان حاصل از ازدواج غیرخویشاوندی دارا خواهند بود. این نوع ازدواج و معلولیت حاصل از آن، از قبیل انواع اختلال­‌های ژنتیکی و اختلال‌­های مادرزادی و هزینه­‌های کلانی که این وضع بر خانواده و جامعه تحمیل می­‌کند، ازدواج‌های خویشاوندی را به عنوان یک مسئله مهم روان­‌شناختی، پزشکی و اجتماعی مطرح کرده است.

متن کامل ابن مقاله را می‌توانید از طریق لینک زیر مطالعه کنید.

مقایسه کمی دو گروه از خانواده‌های مسلمان و ارمنی

نسخه اول این مقاله در فصلنامه علمی جمعیت سال ۲۶، شماره ۱۰۷ و ۱۰۸ صص ۷۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.