انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب های جدید در حوزه مطالعات اجتماعی ورزش (۱)

روان شناسی اجتماعی در ورزش، به ویرایش سوفیا جُوِت، دیوید لواله، ۲۰۰۷(۱)

مطالعات مرتبط با روان شناسی اجتماعی در حیطه ورزش در دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته ، اما تا کنون هیچ اثری به طور کامل به سرفصل های مهم این حوزه اختصاص نیافته است. کتاب “روان شناسی اجتماعی در ورزش” با گردآوردن یک گروه بین المللی از نویسندگان نامدار این حوزه گرفته تا پژوهشگران جوان، گنجینه ارزشمندی از تازه ترین یافته های تجربی و نظری در زمینه هایی همچون روابط اجتماعی، ارتباطات، سرمربی گری، انسجام گروهی، روحیه و تقویت روحیه، اخلاق و.. به دست می دهد.

کتاب به گونه ای ویرایش و طراحی شده که مطالب گوناگون را به صورت بخشی از یک کورس و برنامه مطالعاتی کلی ارائه می دهد اما در ضمن این اجازه را هم به خواننده می دهد اگر خواست موضوع یا مطلبی را به صورت منفرد مطالعه کند و ناچار به خواندن سراسر کتاب نباشد.

کلیه مقالات و مطالب در پنج بخش سازماندهی شده اند، بخش اول با عنوان “روابط در ورزش” حاوی مقالاتی همچون فهم روابط مربی/ورزشکار، آنالیز استقلال و ۳t1Cs در روابط مربی/ورزشکار، ارتابطات و کشمکش بین-شخصی(۲) در روابط مربی/ورزشکار، روابط همسالان جوان در ورزش می باشد.
در بخش دوم به سرمربیگری(۳) و پویایی به “سرمربی گری و پویایی گروه” پرداخته شده و در آن مقالاتی با عناوین مدل سرمربی گری چند بعدی، رویکرد اجتماعی شناختی به رفتارهای سرمربی، انسجام تیمی؛ طبیعت، وابستگی متقابل و رشد و… یافت می شود.

بخش سوم اختصاص به بحث درباره “تقویت روحیه” دارد که در سه مقاله مجزا به نقش مربی، پدر و مادر و همسالان در تقویت روحیه ورزشکار پرداخته است.
فصل چهارم “پروسه های کلیدی اجتماعی و شناختی در ورزش” نام دارد و به عناوینی چون “برداشت از خود فیزیکی و ورزش”، “باورهای مؤثر در همبافت های رابطه ای و گروهی در ورزش”، “درک شخصی و عملکرد ورزشی” و.. به چشم می خورد.

در بخش واپسین زیر عنوان “ورزشکار در محیط ورزشی بزرگ تر” بر تاثیر حمایت اجتماعی بر روزشکار، هیجان برای ورزش در ورزشکار، اخلاق در ورزش، موضوعات میان فرهنگی در تحقیقات روان شناسی ورزش و.. تمرکز شده است. این کتاب در ۳۶۸ صفحه منتشر شده است.

این سلسله مطالب با استفاده از اطلاعات سایت http://www.humankinetics.com گردآوری و ترجمه شده است، در صورت استفاده از منبعی غیر از سایت مذکور، در جای خود ذکر منبع می شود.

۲ – Social Psychology in Sport, By Sophia Jowett, David Lavallee, ISBN-13: 9780736057806
۳ – interpersonal
۴ – coach leadership

 

پرونده ی «ورزش» در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/node/11096