انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب «برداشت هایی در نظریه اجتماعی معاصر»

مشخصات کتاب: برداشت‌هایی در نظریه اجتماعی معاصر، آنتونی الیوت و برایان ترنر، ترجمه فرهنگ ارشاد، انتشارات جامعه‌شناسان، چاپ اول ۱۳۹۰، ۷۰۸ صفحه. قیمت ۳۶ هزار تومان.

کتاب «برداشت‌هایی در نظریه اجتماعی معاصر» به بررسی بیش از ۳۵ متفکر بزرگ و تأثیرگذار در قرن بیستم و آرا و نظریات اجتماعی آن‌ها می‌پردازد. این کتاب به دست دکتر فرهنگ ارشاد به فارسی ترجمه شده است و ترجمۀ نسبتاً خوب و قابل قبولی دارد. این کتاب ششمین کار دکتر ارشاد در ترجمۀ متون نظری است.

در پیش‌گفتار مترجم می‌خوانیم: «کتاب حاضر حاوی دیدگاه‌های روشنفکران سدۀ بیستم است. بعضی از این اندیشمندان هنوز زندگی علمی فعال دارند. گاهی در محافل علمی این پرسش مطرح می‌شود که آیا اصولاً بحث و بررسی دیدگاه‌های پسانوگرایی و پساساختارگرایی و بعضاً روشنفکرانه، برای ما مناسبتی دارد یا ندارد؟ با وجودی که از تظاهرات روشنفکرانه بیزارم و آن را مایۀ تحریف اندیشه می‌دانم، ولی باز هم پاسخم به پرسش مزبور مثبت است. اگر یک وظیفه و رسالت آرمانی جامعه‌شناسی را کوشش در آگاهی یافتن و آگاهی دادن بدانیم، امید می‌رود ترجمۀ این گونه متون، گامی کوچک در جهت این رسالت باشد. و این قوی‌ترین انگیزۀ مترجم برای برگرداندن این کتاب به فارسی و ادامۀ ترجمۀ آن بود».

این کتاب را جمعی از نویسندگان نوشته‌اند، با وجود این، آنتونی الیوت و برایان ترنر که خود از جمله نویسندگان این کتاب هستند، کتاب را گرداوری کرده‌اند. این دو در مقدمۀ کتاب می‌گویند: «کتاب برداشت‌هایی در نظریه اجتماعی معاصر، راهنمای جامعی برای آشنایی با اندیشمندان و صاحب‌نظران سرشناس در نظریه‌های اجتماعی امروز است. این مجموعه دربرگیرندۀ مباحث انتقادیِ اندیشمندان گوناگونی است که از سردمداران اندیشۀ اجتماعی و سیاسی در دهه‌های اخیر بوده‌اند. از لحاظ حوزه‌های علمی، این شخصیت‌های برجسته گروهی از جامعه‌شناسان، تاریخ‌دانان، فیلسوفان، روان‌کاوان، و نظریه‌پردازان سیاسی را تشکیل می‌دهند. رهاورد چنین افراد برجسته‌ای در نظریۀ اجتماعی معاصر، همواره روشنگر آن است که چنانچه بازاندیشی دربارۀ جامعه و ساحت اجتماعی به یک انتظام علمی ویژه محدود شود، خطراتی را در پی دارد. اندیشمندان سرشناس در زندگی فکری امروز -از قبیل، یورگن هابرماس، ژاک دریدا، ژولیا کریستوا، فردریک جیمسون، ریچارد رورتی، لوس ایریگاری، و میشل فوکو- مطالعۀ بین‌رشته‌ای دربارۀ خود، جامعه، و تاریخ را امری مفروض می‌دانند».

نهایتاً باید گفت که نکات ارزنده و قابل توجهی را در این کتاب می‌توان یافت.

فصول کتاب به ترتیب:

۱.مارتین هایدگر / ۲. ژرژ باتای / ۳. موریس مرلوپونتی / ۴. هربرت مارکوزه / ۵. تئودور آدورنو / ۶. والتر بنیامین / ۷. یورگن هابرماس / ۸. اروینگ گافمن / ۹. پیتر برگر / ۱۰. میشل فوکو / ۱۱. ژان فرانسوا لیوتار / ۱۲. ژاک لاکان / ۱۳. ژاک دریدا / ۱۴. رولان بارت / ۱۵. ژولیا کریستوا / ۱۶. لوس ایریگاری / ۱۷. ژان بودریار / ۱۸. ژیل دلور و فلیکس گتاری / ۱۹. پل ویریلیو / ۲۰. آنری لُفور / ۲۱. پل ریکور / ۲۲. نیکلاس لومان / ۲۳. چارلز تیلور / ۲۴. ریچارد رورتی / ۲۵. نانسی چودورو / ۲۶. آنتونی گیدنز / ۲۷. اولریش بک / ۲۸. پی یر بوردیو / ۲۹. زیگمونت باومن / ۳۰. دونا ج. هاراوی / ۳۱. فردریک جیمسون / ۳۲. استوارت هال / ۳۳. جولیت میچل / ۳۴. ادوارد سعید