انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب آلمان نازی

((آن‌گاه که اسطوره حقیقت را می‌‍بلعد))

نویسنده: مایکل لینچ

مترجم: بابک محقق

انتشارات: فرهنگ جاوید

چاپ یکم: ۱۳۹۴

تعداد: ۱۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات: ۲۷۲

پس از تسلیم بی‌ قید و شرط آلمان د ر۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ و امضاء معاهدۀ ورسای، آلمان‌ها به معنای واقعی طعم تحقیر و طرد از جانب دولت‌های متفق را چشیدند. تحمیل شرایط سخت و اجبار آلمان(دولت و ملت آلمان) به پرداخت غرامت به عنوان آغازگر و بازنده جنگ جهانی اول بذر کینه و انتقام‌جویی را در دل مردم آلمان کاشت، رشد و به بار نشستن این بذر نه تنها دامن‌گیر دولت‌های پیروز شد بلکه مردمان زیادی از اروپا و از جهان را درگیر خود ساخت. شرایط سخت اقتصادی، ناامیدی، تحقیر و هرآنچه لازم است تا جان و جسم یک ملت را بفرساید فراهم می‌آید در نتیجه کینه و خشم متولد می‌شود.

آشفتگی، هجوم بلشوییسم، ترس حاکم برجامعه و شرایط اقتصادی اسفناک دست به دست اسطوره می‌دهد تا بستر ظهور فاشیسم را پدید آورد. همواره دولت‌ها برای مشروعیت بخشیدن به خود اسطوره‌های هرچند خیالین و دروغین می‌پرورانند و به آن‌ها متوسل می‌شوند که بسیار از واقعیت به دور است. چنین اسطوره‌هایی معمولا دیگر ترس و دیگر ستیزاند و خود را ((در معنای انسان‌شناختی‌اش)) به مثابه خورشید مرکز عالم متصور شده و مشروعیت تمام و کمال را برای خود قائل ‌می‌شوند.
هنگامی که خشونت و درد پدید می‌آید، انسان‌ها، شمول و تعهد و آرامش را درجایی دیگر می‌جویند. پناهگاهی که دردهایشان را التیام ‌بخشد و نوید آینده، سروری و زندگی‌ای که خود را لایق آن می‌دانند ‌بدهد. در این هنگام است که پوپولیست‌ها و عوام فریبان با شعارهای اسطوره‌ای مزین به وعده‌های رنگین و زیبا ظهور می‌کنند. با تقلیل حقیقت، و دشمن تراشی و دیگرستیزی و با اتکاء به خشونت، آمیزه‌ای از ترس و علاقه را برمی‌انگیزانند و کنترل جامعه را در دست می‌گیرند. اسطوره و جهان‌بینی مبهم، خیالی شیرین را تقدیم ملت می‌کند. بنابراین اسطوره تبدیل به حقیقت می‌شود، عقلانیت بدون تامل نابود می‌شود. تشنج و آشفتگی و بی‌نظمی حاکم بر جامعه دست در دست اسطوره حاضر می‌شود تا هرکس حتی حامیان خود را فدا و قربانی خویشتن سازد.

نازیسم در آلمان ظهور نمود، ایدئولوژی‌ای که بهای آن‌را میلیون‌ها انسان بی‌گناه پرداختند. ایدئولوژی‌ای که محوریت آن برتری نژاد ژرمن بود. نژادی که در جهان نماینده‌ تمامی خوبی هاست در مقابل نژاد سامی یا سمی‌ها که نماینده بدی‌ها و شر بر روی زمین هستند.

مایکل لینچ در کتاب آلمان نازی به خوبی توانسته است، بستر ظهور، ظهور، صعود و سقوط آلمان نازی را تشریح کند. لینچ برای تبیین ظهور ایدئولوژی نازیسم و حاکمیت نازیسم به عوامل و دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن می‌پردازد و یک دلیل مطلق را در پدید آمدن نازیسم پس از جنگ‌ جهانی اول موثر نمی‌داند. بنابراین از تحلیل و تشریحی که لینچ ارائه می‌دهد، می‌توان استنباط کرد که نازیسم نتیجه مجموعه عوامل داخلی و خارجی است، درنتیجه نگاه یک بعدی به این پدیده می‌تواند ما را به گمراهی بکشاند. لینچ علاوه بر تبیین، شناخت و آگاهی نسبتا مناسب و خوبی از نازیسم، حزب ناسیونال سوسیالیست( که بانی اسطوره نازیسم است)، هیتلر و اطرافیان او، در اختیار خواننده قرار می‌دهد. ارزش‌ها، آرمان‌ها و اقدامات حاکمیت نازی وبررسی نقش اقشار گوناگون جامعه در ارتباط با این حاکمیت و بررسی نقش اپوزیسیون در این دوران از دیگر مباحثی است که لینچ آن‌ها را به خوبی تشریح نموده است.

فهرست

۱. مقدمه: آلمان در راه نازیسم
لحظه سرنوشت
تولد آلمان
شکست آلمان در جنگ بزرگ ۱۹۱۴-۱۹۱۸
ظهور ناسیونال سوسیالیست‌ها(نازی‌ها)
کودتای مونیخ، ۱۹۲۳
هیتلر و کتاب نبرد من
تاثیر رکود اقتصادی

۲. به قدرت رسیدن نازی‌ها
پایان کار جمهوری وایمار، ۱۹۳۳
صدارت اعظمی هیتلر، ژانویه ۱۹۳۳
آتش‌سوزی رایشس تاک، ۱۹۳۳
چرا بسیاری از آلمانی‌ها از نازی‌ها حمایت کردند؟
قانون اختیارات تام، مارس ۱۹۳۳
شب دشنه‌های بلند، ژوئن ۱۹۳۴
هیتلر در مقام ریاست جمهوری رایش، اوت ۱۹۳۴

۳. گسترش قلمرو رایش سوم
سیاست خارجی هیتلر
آغاز تجدید قوای آلمان، ۱۹۳۵
بازگشت قوای نظامی آلمان به راینلند، ۱۹۳۶
شکل‌گیری قوای محور، ۱۹۳۶
جنگ داخلی اسپانیا، ۹-۱۹۳۶
آنشلوس، ۱۹۳۸
آلمان زودتنلند را بازپس می‌گیرد، ۱۹۳۸
بحران لهستان
پیمان نازی- شوروی، اوت ۱۹۳۹
نقش هیتلر در آغاز جنگ
یادداشت هوسباخ، ۱۹۳۷

۴. آلمان نازی در میدان جنگ، ۴۲-۱۹۳۹
آلمان در آغاز جنگ، ۱۹۳۹
شکست لهستان، سپتامبر ۱۹۳۹
جنگ تقلبی، ۴۰-۱۹۳۹
تهاجم به نروژ، ۱۹۴۰
سقوط فرانسه، مه- ژوئن ۱۹۴۰
حمله هوایی به بریتانیا، اوت ۱۹۴۰- مه ۱۹۴۱
تهاجم به اتحاد شوروی، ۱۹۴۱
جنگ در بالکان و شمال آفریقا
اعلام جنگ آلمان به آمریکا، دسامبر ۱۹۴۱

۵. آلمان نازی در میدان جنگ، ۵-۱۹۴۲
اوضاع سال ۱۹۴۰
جنگ صحرا، ۳-۱۹۴۲
نبرد استالینگراد، ۳-۱۹۴۲
نبرد کورسک، ژوئیه ۱۹۴۳
بحران در ایتالیا، ۵-۱۹۴۳
مشکلات آلمان در دریا و آسمان، ۵-۱۹۴۳
تهاجم متفقین به اروپای اشغالی، ۵-۱۹۴۳
تهاجم متفقین به اروپای اشغالی، ۱۹۴۴
آخرین تیر ترکش هیتلر، جنگ‌افزارهای وی ۴۵-۱۹۴۴
پایان کار هیتلر و آلمان

۶. رهبران نازی
مارتین بورمان(۱۹۰۰-۱۹۴۵)
یوزف گوبلز(۱۸۹۷-۱۹۴۵)
هرمان گورینگ(۱۸۹۳-۱۹۴۶)
رودولف هس(۱۸۹۴-۱۹۸۷)
راینهارت هایدریش(۱۹۰۴-۱۹۴۲)
هاینریش هیملر(۱۹۰۰-۱۹۴۵)
آلبرت اشپیر(۱۹۰۵-۱۹۸۱)
یواخیم فون ریبن‌تروپ(۱۸۹۳-۱۹۴۶)
آلفرت روزنبرک(۱۸۹۳-۱۹۴۶)
رهبران نازی در تاریخ

۷. اقتصاد آلمان در دوران نازی
اهداف اقتصادی هیتلر
سیاست‌های هیالمار شاخت، ۱۹۳۳
برنامه چهارساله‌ی گورینگ، ۹-۱۹۳۶
اقتصاد زمان جنگ، ۴۲-۱۹۳۹
اقتصاد جنگ در دورۀ اشپیر، ۵-۱۹۴۲

۸. نیروهای مسلح آلمان، ۴۵-۱۹۳۳
نیروهای مسلح در دورۀ هیتلر
هیتلر و ارتش
از دست رفتن استقلال ارتش
ساختار ارتش
لوفت وافه( نیروی هوایی)
آبور(سازمان اطلاعات ارتش آلمان)
نیروی دریایی

۹. فرهنگ، کار و مرگ در آلمان نازی
تبلیغات و هنر
موسیقی‌دانان، هنرمندان و متفکران
رادیو
هیتلر و هنر
المپیک برلین، ۱۹۳۶
جوانان هیتلر
ویژگی تبلیغات نازی
جبهۀ کارگری آلمان
قتل ترحم‌آمیز(اتانازی) و برنامه عقیم سازی

۱۰. ابزار سلطه نازی‌ها
اس‌آ
اس‌اس
اس‌د
گشتاپو
وافن- اس‌اس

۱۱. زنان در رایش سوم
نگرش نازی‌ها به زنان
اعمال محدودیت نازی‌ها بر زنان
قدردانی از نقش مادران
تنزه‌طلبی نازی‌ها
آموزش و تحصیل
انجمن دوشیزگان آلمان
تاثیر جنگ
زنان زندگی هیتلر
آنگلا گیلی راوبل(۱۹۰۸-۱۹۳۱)
اوا بروان(۱۹۱۲-۱۹۴۵)

۱۲. رفتار نازی‌ها با یهودیان
نظر هیتلر دربارۀ یهودیان
هیتلر و نژاد برتر
نظر هیتلر دربارۀ بلشویسم
نظرهیتلر درباره دموکراسی
تعقیب و آزار یهودیان در آلمان
هولوکاست
راه‌حل نهایی
آدولف آیشمان(۱۹۰۶-۱۹۶۲)
مسئولیت شخص هیتلر در هولوکاست
مسئولیت فراگیرتر اروپا

۱۳. اردوگاه کار اجباری
هدف اردوگاه‌های کار اجباری
نخستین واکنش‌‌های مردم به اردوگاه‌ها
نقش اس‌اس در اردوگاه‌ها
انواع اردوگاه
آزمایش‌های پژشکی در اردوگاه‌ها
آوشویتس
عملیات راینهارت، ۳-۱۹۴۲۷
تاثیر جنگ بر اردوگاه‌ها
سیاست نازی‌ها در اروپای اشغالی
برخورد با لهستان
برنامه جذب نیروی کار، آوریل ۱۹۴۲۴اوتو براوتیگام- صدای مخالف

۱۴. مقاومت آلمانی‌ها در برابر هیتلر
نخستین توطئه بمب‌گذاری
مقاومت در برابر هیتلر
گروه رز سفید- اعتراض جوانان
اپوزیسیون چپ(روته کاپه له/سازمان سرخ)
اپوزیسیون راست(شوارتس کاپه له/ سازمان سیاه)
سایر سوء قصدها
توطئه بمب گذاری ژوئیۀ ۱۹۴۴
چرا توطئه‌های قتل هیتلر با شکست مواجه شد؟
کلیساها
ادلوایس
سوینگ یوگنت(جوانان دوست‌دار سوینگ)

۱۵. هیتلر و آلمان نازی
پایان
رهبری هیتلر
شیوۀ حکومت هیتلر
خطا‌های نظامی هیتلر
مردم آلمان و هیتلر
آیا مردم آلمان مقصر بودند؟
برای مطالعه بیشتر
اصطلاح نامه
واژه نامه
اعلام
نمایه