انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مطالعه پیام های فرهنگی آگهی های بازرگانی تلویزیونی با تاکید برتعریف انسان شناختی خانواده در ایران(پاورپوینت)

«آگهی های بازرگانی تلویزیونی» از متداول ترین برنامه هایی است که در سراسر جهان، زمان زیادی از تماشای تلویزیون را برای مخاطب پوشش می دهند. زیرا برخلاف بسیاری از برنامه ها برای سازمان های متولی از منابع اصلی تامین درآمد محسوب می شود.از این رو چشم پوشی از پخش آنان غیرقابل امکان است…

چکیده :

«آگهی های بازرگانی تلویزیونی» از متداول ترین برنامه هایی است که در سراسر جهان، زمان زیادی از تماشای تلویزیون را برای مخاطب پوشش می دهند. زیرا برخلاف بسیاری از برنامه ها برای سازمان های متولی از منابع اصلی تامین درآمد محسوب می شود.از این رو چشم پوشی از پخش آنان غیرقابل امکان است.

در ساخت این آگهی ها معمولا از روایات ادبی ، داستانک ها، نشانه شناسی و سایر فنون استفاده می شود تا کالا یا خدمات موردنظررا برای «مخاطب» با هدف تبدیل شدن اوبه «خریدار»جذاب کند.در کنار آن ، تکرار آگهی ها،آن ها را به مثابه کالایی مورد قبول و در بسیاری موارد، مورد نیاز جلوه می دهد ویا آن که الگویی برای خرید را در ذهن وی می سازد. در مواردی هم خود آگهی ها تبدیل به کالایی می شوند تا برای مخاطب نیازجدیدی را تعریف کنند.بنابراین دراین مکانیسم، ناخودآگاه او وارد فرایندی می شود که هر ناممکنی را ممکن خواهد دید.پس مطالعه اثرات فرهنگی تولید شده در آن ها برای مخاطب از نگاه های مختلف ،در انسان شناسی حائز اهمیت است .

ازمیان مفاهیم ونیازهایی که این آگهی ها خودآگاه یا ناخودآگاه بازتولید می کنند،مقاله ی حاضر قصد داشته که با پیش فرض «تاکید بر مفهوم انسان شناختی خانواده در ایران» به این سئوال پاسخ دهد که این آگهی ها چه قدر توانسته اند بازتاب همان مفهوم باشند؟این آگهی ها چه تعریف یا تعاریف دیگری از خانواده را برای مخاطب ممکن می سازند؟این آگهی ها چه نیاز جدیدی را به داشتن انواع دیگر خانواده برای مخاطب بازنمایی می کنند؟ویادرعبارتی کلی تر «الگوهای ارزشی بازتاب یافته در این آگهی ها تا چه حد با الگوهای فرهنگی قالب ما درباره ی خانواده،در تضاد یا تطابق است؟»

در تحلیل دادهای اتنوگرافیک حاصل از ضبط و محدود کردن تعدادآگهی ها دریک دوره ی زمانی ده روزه- فقط آگهی ها ی میان سریال های تلویزیونی شبانه ی شبکه اول بررسی شده اند- با استفاده از فنون تحلیل محتوا، تجزیه داستانک ها ، روایت شناسی وانسان شناسی نمادین وهم چنین استفاده از تئوری های فرهنگ مصرف و شی وارگی فرهنگی به سئوالات فوق پاسخ داده ایم.

کلیدواژگان:

آگهی های بازرگانی تلویزیونی، خانواده،انسان شناسی خانواده،انسان شناسی نمادین

این پاورپوینت در سمینار خانواده وخویشاوندی – مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی تیرماه۱۳۸۷ برای مقاله ای با عنوان بررسی پیام های فرهنگی آگهی های بازرگانی تلویزیونی با تاکید بر مفهوم خانواده در ایران ارائه شده است.

برای دیدن پاورپوینت روی فایل پیوست کلیک کنید. ۲۷۴۶۵