انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مروری کوتاه بر مقاله : “مشاهده شناور ؛ مثالی از یکی از گورستان های پاریس” نوشته: کولت پتونه

گورستان پرلاشز ، در شرق شهر پاریس (منطقه بیستم) بین میدان گامبتا از شمال و بلوار شارون از جنوب، قرار دارد. این گورستان از سال ۱۸۰۴ شکل گرفته و مزار شخصیت های بزرگ فرهنگی و تاریخی چون مولیر ، کلود سن سیمون ، فردریک شوپن ، اونوره دو بالزاک ، اگوست کنت ، گیوم آپولینر ، مارسل پروست ، سارا برنار ، کولت ، ادیت پیاف ، جیم موریسون و بسیاری دیگر، همچنین برخی از نویسندگان ایرانی چون صادق هدایت و غلامحسین ساعدی می باشد.

مقاله مورد بررسی، حاصل مشاهده ای مردم نگارانه است که کولت پتونه در آن سعی می کند با قلمی زیبا ضمن توصیف فضا و زندگی روزمره یِ این گورستان و پیوند حال به گذشته و زندگان به مردگان، روش “مشاهده شناور” را به عنوان یکی از تکنیک های مردم نگاری، به خواننده معرفی کند. در ادامه به مرور کوتاه این مقاله می پردازیم .

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

Sepideh.parsapajouh@gmail.com

پیوست

۵۶۷۲