انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مروری بر کتاب سکسوالیته صنعتی جنسیت

مطالعات جنسیت و سکسوالیته‎ی خاورمیانه هم در دامنه و هم در روش‎شناسی در حال توسعه هستند. در حالی که پژوهش درمورد این مبحث افزایش می‎یابد، آثار اندکی به سوژه‎ی غیربورژوایی پرداخته‎اند. در سکسوالیته‎ی صنعتی، حنان حمد تجارب مردان، زنان و کودکان طبقه کارگر در یک فضای شهری در حال صنعتی شدن را مطالعه می‎کند؛ که دگرگونی از اقتصاد دهقان-بنیاد به اقتصاد کارخانه-بنیاد در مصر میان دو جنگ را پررنگ می‎سازد. ساکنین شهر نساجی برجسته‎ی مصر، المحله الکبرا، دگرگونی سریع و بازپیکربندی سلسله ‎مراتبی اجتماعی را تجربه کردند. حمد با تکیه بر آرشیوهای شرکت بافندگی میسر، مصاحبه‎های شفاهی، سوابق دادگاه، روزنامه‎ها، و خاطرات، فرایند شهری شدن و صنعتی شدن از دیدگاه طبقه‎ی کارگر را ترسیم می‎کند، در حالی که آن‎ها دگرگونی انگاره‎های اجتماعی از رفتار، سکسوالیته، هویت، و اخلاقیات عمومی را به بحث می‎گذارند.

زندگی عادی روزمره و تجارب کارگران صنعتی المحله، فروشندگان خیابانی، کارگران مهاجر، صنعت‎گران، صاحبان خانه، کودکان کارگر و روسپی‎ها جزء جدایی‎ناپذیری از فرایند مدرنیته در مصر میان دو جنگ بودند. با آغاز به کار کارخانه‎ی بافندگی میسر، نیروی کار المحله که در دو دسته‎ی محلاوییه، ساکنین قدیمی شهر، یا شیرکاوییه، کارگران کارخانه که محلی‎ها آن‎ها را خارجی می‎دانستند، قرار می‎گرفتند برای فضاهای سلسله مراتبی شهری در رقابت بودند، در حالی که همزمان یک فرایند صنعتی شدن را همراه با هم تجربه می‎کردند. درست مانند سرآمدان، مصری‎های طبقه کارگر اجزای جدای‎ ناپذیری از مدرنیته مصری بودند. صنعتی شدن سریع کشور در اوایل قرن بیستم شاهد تغییرات عمده‎ای در تقسیم جنسی کار در ترکیب محل کار و فضاهای خانگی بود. تقاضا برای نیروی کار با فضاهای جنسیت‎زده روبرو شد و عرصه‎ی زندگانی خانگی را تغییر داد، در زمانی که طبقه متوسط رو به رشد مصر خودش را در راستای نمایش‎های مکانی و زمانی مدرنیته تعریف می‎کرد. در حالی که این لحظه‎ی‎ بحرانی در تاریخ مصر اغلب در راستای روایات ناسیونالیستی بازگو می‎شود، پژوهش‎های حمد پرتره‎ای از یک شهر را به تصویر می‎کشد که تغییر هنجارهای اجتماعی را تجربه می‎کند، تغییراتی که در پس‎زمینه انقلاب صنعتی اخلاقیات سنتی را در هم ریختند و با سازمان پدرسالار مستقر مقابله کردند.

سکسوالیته‎ی صنعتی به دو بخش تقسیم می‎شود. بخش اول مطالعه‎ای درمورد تجربیات جنسیتی است که چهار فصل آن، فرایندهای مذاکره‎ی پیچیده و تعاملات جنسیتی درون نیروی کار و حاشیه‎ی مرکز اقتصادی المحله را تصویر می‎کنند. بخش دوم در دو فصل به کاوش در سکسوالیته‎ی صنعتی می‎پردازد، که در آن سوءرفتار اجتماعی غالب درون فضای صنعتی-شهری در کنار سکس نامشروع، اقتصادهای غیر رسمی، و آشوب‎های کارگری در پس‎زمینه‎ی افزایش مقررات دولتی، برنامه‎های رفاه اجتماعی و بازپیکربندی اخلاقیات عمومی قرار می‎گیرد. به عنوان مثال، خاطرات فیکیر الخالی، یک مددکار و ساکن المحله، تغییر شکل شهر و مبارزات شهروندانش را توصیف می‎کند، در حالی که آن‎ها با فرآیند مدرنیزاسیون که «فرامین اخلاقی، رژیم‎های جنسیتی، و هویت‎های طبقاتی و جمعی» را مجددا شکل می‎داد مقابله می‎کردند (ص ۲). الخالی، حامی همیشگی اقتصاد غیررسمی که به منظور رفع نیازمندی‎ها و امیال نیروی کار المحله جوانه زد، به یکی از مأموران دولتی بدل شد که برای تنظیم آن منصوب گشته‎بود. اقتصاد غیررسمی المحله که مسکن شیرکاوییه و درآمد ثابت محلاوییه را تأمین می‎کرد، تحت تسلط زنان بود (ص ۱۲۱). این «زنان فقیر و قدرتمند» که برخی از آن‎ها صاحب خانه، متصدیان غذاخوری و کارگران جنسی بودند، شرکت‎های «بدون اجازه دولت» را اداره می‎کردند، اما تقاضای محلی برای این کسب و کارها همراه با «بی‎میلی زنان برای مذاکره با دولت، قدرت دولتی را به گل نشاند» (ص ۱۳۳). زنان ائتلاف‎هایی با برجستگان محلی شکل دادند که به امید کسب حمایت، اغلب با حکومت‎های محلی چانه می‎زدند. زنان با راه‎اندازی، کار کردن یا سرمایه‎گذاری در کسب و کارهای سرگرمی، غذا و نوشیدنی، و پانسیون‎ها، موقعیت خود را در سطح محلی تقویت کردند. آن‎ها به نقطه‎ی تماس اصلی برای مهاجران روستایی-شهری که به دنبال خدمات ارزان و اشتغال بالقوه بودند بدل شدند.

تقاضا برای کار زنان در طول اعتصابات کارگری افزایش یافت. نیروی کار با تفکیک جنسیتی که اغلب مایه عزت و احترام طبقه کارگر بود، همچنان که مردان و زنان مجرد فضاهای یکسانی را اشغال می‎کردند به باد انتقاد گرفته شد. این فرایند در محل‎های اقامتی مشترک عمیق‎تر از همه جا بود. زنان متمکن، کارگران کارخانه‎ی زن و مرد مجرد، و کودکان کارگر در این فضاها زندگی می‎کردند. به این ترتیب، این فضاها به عرصه‎ی تجربیات جنسی بدل شدند. با افزایش مهاجرت روستایی-شهری، هزاران نفر از ساکنان حومه دیدند که در المحله با آداب و رسوم شهری وفق می‎یابند و راه خود را در میان هنجارهای جنسیتی خارجی می‎یابند. با این حال، حمد مهاجرت روستایی-شهری را به عنوان یک فرایند یک طرفه نمایش می‎دهد. او نمی‎تواند تأثیر ارزش‎ها و رسوم روستایی بر تجربه شهری را توصیف کند. ارزش‎های رقیب در مکالمات پیرامون عزت و احترام عمومی در مصر میان دو جنگ نمود می‎یافتند. حمد می‎توانست بحث خود را با تفصیل در مورد افزایش نظارت بر سکسوالیته‎ی زنان طبقه‎ی پایین از سوی محلاوییه، و موشکافی اخلاقیات و رفتار اجتماعی شیرکاوییه پیچید‎ه‎تر کند.

سکسوالیته‎ی صنعتی برای دانشجوی دوره کارشناسی ارشد یا یک سمینار فارغ‎التحصیلی درمورد تاریخ اجتماعی مصر مدرن نوشته شده است. این خرده‎تاریخ از المحله، شامل مجموعه‎ای از آثار روش‎شناسانه و نظری در مورد جنسیت، طبقه کارگر و روند تاریخ‎مندی است. حمد یک شکاف مهم در درک تاریخی ما از مرکز شهری در حال صنعتی شدن در خاورمیانه را پر می‎کند.

آدرس متن اصلی:

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0891243217719859