انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مراکز مطالعات شهری(۹)

گروه برنامه ریزی و مطالعات شهری MIT

گروه دانشگاهی برنامه ریزی و مطالعات شهری (DUSP) بخشی از مدرسه ی معماری و برنامه ریزی در MIT (Massachusetts Institute of Technology) است. این گروه متشکل از چهار حوزه ی تخصصی یا گروههای برنامه ای است که شامل: طراحی و توسعه ی شهری؛ برنامه ریزی و سیاست زیست محیطی؛ مسکن، جامعه و توسعه ی اقتصادی؛ و گروه توسعه ی بین المللی هستند. به علاوه سه حوزه ی متقاطع مطالعه ای شامل برنامه ریزی و سیاست حمل و نقل، نظامهای اطلاعاتی شهری (USI) و برنامه ریزی منطقه ای نیز در این گروه جای می گیرند.
از زمان شروع به کار گروه برنامه ریزی و مطالعات شهری در سال ۱۹۹۳، این بخش همواره جایگاه خود را به عنوان یکی از مدارس عالی برنامه ریزی در کشور حفظ کرده است. در حال حاضر نیز این گروه با در اختیار داشتن نزدیک به ۶۰ استاد در حال تدریس، (که بیش از نیمی از آنان اساتید تمام وقت شاغل و رسمی هستند) بزرگترین دانشکده ی برنامه ریزی در ایالات متحده را داراست.

گروه حول پرسش های مرکزی پیش رو در رابطه با تعهدات و تغییر پیش رونده سازماندهی شده است: ” آیا ما قادریم تفاوتی را در جهان ایجاد کنیم؟ آیا ما توانایی طراحی شهرهای بهتر را داریم؟ آیا ما می توانیم به رشد پایدارتر مکانها کمک کنیم؟ آیا ما می توانیم به پیشرفت جوامع کمکی برسانیم؟ آیا ما قادریم به پیشبرد توسعه ی جهانی منصف کمک کنیم؟” اعضای گروه متعهد به انجام رسانیدن تغییرات مثبت اجتماعی هستند. نگرش اخلاقی اعضا آموزش حرفه ای به شیوه های مجزا است:
• اعتقاد به قابلیتهای نهادهای منطقه ای و شهری برای ارتقاء پیوسته ی کیفیت زندگی شهروندان
• تأکید بر تصمیم گیریهای دموکراتیک که هم فعالان خصوصی و هم عمومی را در بر بگیرد و تصدیق ضرورت هدایت دولتی در جهت تضمین برابری اقتصادی و اجتماعی بیشتر
• پرورش رویکرد مثبت نسبت به نوآوریهای فنآورانه به عنوان نیروی اصلی تغییر اجتماعی
• اعتقاد به اینکه محیط ساخته شده قادر به برآوردن نیاز گروههای مختلف انسانی است و می تواند به عنوان یک مبدأ معنایی در زندگی هر روزه ی انسانها نقش ایفا کند.
دانشجویان DUSP برنامه ی منحصر به فردی را پیدا کرده اند که در اهداف و آرمانهای گروه انعکاس یافته است:
• آموزش افراد حرفه ای در زمینه های گوناگون عملکرد برنامه ریزی. در اینجا تأکید نه فقط بر وسعت مهارتهای برنامه ریزی بلکه همچنین بر صلاحیت ویژه در یک یا بیش از چهار حوزه ی تخصصی است.
• یک تمرکز بین المللی روبه گسترش. شماری از استودیوهای طراحی و پروژه های تحقیقاتی دانشجویان را برای کار در رابطه با موضوعات برنامه ریزی به دانشکده هایی در دیگر کشورها اعزام می کنند. دانشجویان بین المللی اغلب برای ادامه ی فعالیت به جامعه ی مبدأ خود بازمی گردند.
• یکپارچه سازی منابع فنآورانه ی گسترده ی MIT به شکل تحصیل و تمرین برنامه ریزی.
• حضور افراد حرفه ای به مانند پژوهشگران در دانشکده
• آموزش دانشجویان برای فعالیت در حوزه های خصوصی، عمومی و غیر انتفاعی. فارق التحصیلان DUSP فعالیت خود را در هر یک از این بخشها و تقریبا به قسمهایی مساوی ادامه می دهند.
• تنوع رو به گسترشی از دانشکده و دانشجویان. با وجود مخالفتهای اخیر در سطح ملی نسبت به عملکرد مثبت، تقویت این گوناگونی به عنوان یک هدف بلند مدت برای گروه و MIT ادامه خواهد داشت. گروه به علاوه پیوندهای مستحکمی با دیگر گروهها و برنامه ها در MIT دارد و این ارتباط از طریق برنامه های ثانویه ، منصبهای مشترک دانشکده و نام نویسی های توامان دوره های تحصیلی و همچنین همکاری میان پروژه های پژوهشی و علایق میان رشته ای، ایجاد می شود.

تخصصها:
دانشکده هر ساله ۲۵ موضوع درجه بندی شده در سطح کارشناسی و بیش از ۹۰ موضوع برای دوره ی کارشناسی ارشد ارائه می دهد که از طریق آنها دانشجویان می توانند با راهنمایی اساتید خود طراحی کنند ، راهنمایی استاد یک برنامه ی مطالعاتی شخصی است که میان علایق و تجارب افراد پیوند برقرار می کند. این دوره های تحصیلی به ۴ حوزه ی تخصصی (یا حوزه ی برنامه ای) تقسیم بندی شده اند که بازتاب کننده ی ۴ نوع اصلی عملکرد برنامه ریزی است:
۱. طراحی و توسعه ی شهری (CDD)
۲. سیاست زیست محیطی و برنامه ریزی (EPP)
۳. مسکن، جامعه و توسعه ی اقتصادی (HCED)
۴. گروه توسعه ی بین المللی (IDG)
در هر یک از این حوزه ها یک دوره ی مقدماتی در نیمسال اول تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد ارائه می شود. این دوره یک نگاه اجمالی از مباحث محوری گرفته تا فعالیت در میدان و نیز یک چشم انداز تاریخی در اختیار دانشجویان می گذارد. پس از گذراندن این دوره، دوره های پیشرفته به ترتیب معرفی می شوند. هدف از این توالی در ارائه ی دوره ها کمک به هر یک از دانشجویان است تا یک مسیر اختصاصی از مطالعه را بسط دهند که شامل کسب مهارتهای ویژه یا تکنیکهای تحلیلی و نیز درک فضایی است که قرار است در آن کار کنند.
به علاوه DUSP دارای سه حوزه ی متقاطع است که مورد توجه بسیاری از دانشجویان و اساتید در دانشکده است. این حوزه ها شامل: نظامهای اطلاعات شهری ((UIS (که حوزه ی تخصصی فقط در سطح دکتری است)؛ برنامه ریزی منطقه ای و سیاست و برنامه ریزی حمل و نقل، هستند.

اعضا:
DUSP به عنوان بزرگترین گروه برنامه ریزی در ایالات متحده از وسعت نظری بی نظیر و کارائی و مهارت ژرفی برخوردار است. فهرست کاملی از اساتید، کارکنان و سازمانهای دانشجویی جاری را می توان در این گروه یافت.

برنامه ها:
گروه افراد حرفه ای را در زمینه ی برنامه ریزی و توسعه آموزش می دهد و پژوهشگران را مهیای تحقیق و تدریس در سطوح پیشرفته می کند. برنامه ی کارشناسی ارشد در برنامه ریزی شهری (MCP) بزرگترین برنامه برای مدرک تحصیلی در DUSP است که بین ۵۵ تا ۶۰ دانشجوی جدید را پس از هر افتادن می پذیرد. این امکان وجود دارد که پذیرش تحت شرایط خاصی به داوطلبانی اعطا شود که به دنبال مدرک کارشناسی ارشد علوم ((S.M. یک ساله هستند. هر ساله در حدود ۱۲دانشجوی دوره ی دکتری به دانشکده ملحق می شوند. در نهایت اینکه DUSP حامی یک رشته ی اصلی برای دانشجویان دوره ی لیسانس است و همچنین یک درجه ی کارشناسی در برنامه ریزی و موقعیتی برای دو رشته ی فرعی متفاوت برای دانشجویان دوره ی لیسانس ارائه می دهد.
در عین اینکه حیات روشنفکرانه ی گروه حول حوزه های برنامه ای خاص سازماندهی می شود و از دانشجویان دعوت به عمل می آید تا یک حوزه ی تخصصی را انتخاب کنند، همچنین فضای زیادی برای هماهنگی و انعطاف پذیری در برنامه های شخصی دانشجویان وجود دارد.

پذیرش:
درخواست نامه ی ثبت نام برای پاییز ۲۰۱۳ و در نیمه ی سپتامبر در اختیار قرار می گیرد. تمامی درخواست های آنلاین و مواد تأییدی بایستی به صورت الکترونیکی و تا سوم ژانویه ی ۲۰۱۳ ارائه شده و مهر تأیید بخورند. دانشجویان فقط برای ورودی سپتامبر پذیرفته می شوند. این وظیفه ی درخواست دهنده است که تمامی فرمها و مواد تأییدی را تا آخرین فرجه ی تقاضا ارائه دهد.

برای مورد قبول واقع شدن یک تقاضا موارد زیر بایستی ارائه شوند:
• درخواست کامل دوره ی کارشناسی برای پذیرش که مواد زیر را شامل می شود:
ثبت دوره های تحصیلی، شرح اهداف، صورت حساب مالی و رزومه یا CV
داشتن رونوشت رسمی از کارمند اداره ی ثبت هر دانشگاه یا کالج دوره ی کارشناسی یا کارشناسی ارشدی که در آن حضور داشته اید. برای اطلاعات بیشتر می توانید در این بخش کلیک کنید: http://dusp.mit.edu/p.lasso?t=4:2:0
• نمره های رسمی GRE(امتحان ورودی بعد از لیسانس) (Graduate Record Examination)
• نمره های رسمی تافل یا آیلتس (مورد نیاز برای داوطلبانی که زبانی بومی شان انگلیسی نیست، مگر اینکه شما در مدارس ایالات متحده درس خوانده باشید). هیچ گونه استثنایی در این بند وجود نخواهد داشت. ساکنین ثابت یا شهروندان ایالات متحده نیازی به گرفتن مدرک تافل یا آیلتس ندارند. برای کسب جزئیات بیشتر به ‘FAQ’ مراجعه کنید: http://dusp.mit.edu/p.lasso?t=4:0:0
• سه معرفی نامه از اساتید، متخصصان و یا دیگر افرادی که نسبت به فعالیتهای متقاضی آشنایی دارند (این معرفی نامه ها می توانند به صوت آنلاین و یا از طریق پست ارسال شوند).

کلاسها:
گروه موضوعات بسیاری را به طور یکسان برای دانشجویان دوره ی کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می دهد. این موضوعات به مباحث تحقیقاتی و تخصصی درونی خود تقسیم بندی می شوند. نام نویسی در تمامی دوه های DUSP که در ابلاغیه ی MIT آمده و همچنین در دوره هایی که فقط در ترم جاری و ترم آینده ارائه شده اند، امکانپذیر است. به علاوه به منظور بهره مندی دانشجویان یک برنامه ی موضوعی متداول نیز فراهم شده است.

مشاغل:
این بخش هم موقعیتهای استخدامی موجود در دانشکده و هم لیستی از فارق التحصیلان مقطع دکتری شاغل در بازار کار را در فهرست خود دارد. این قسمت به علاوه اطلاعاتی در مورد منابع شغلی، انجمن ها و تحقیقات در اختیار دانشجویان محصل در دانشکده قرار می دهد.

سیاست عدم تبعیض:
موسسه ی فنآوری ماساچوست متعهد به انجام اصل اخلاقی موقعیت برابر در تحصیل و استخدام است. این نهاد قائل به برقراری تبعیض علیه افراد بر مبنای نژاد، رنگ، جنس، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، مذهب، ناتوانی، سن، پیشینه خدمت نظامی در جنگ ، تبار یا خاستگاه قومی و ملی در مدیریت خط مشی های آموزشی، سیاستهای پذیرش، سیاستهای استخدامی، برنامه های پژوهشی و قرض دادن و دیگر برنامه ها و فعالیتهای تعیین شده ی خود نیست، اما به هرشکل امکان التفات بیشتر نسبت به شهروندان یا ساکنین ایالات متحده در ارتباط با پذیرش و کمک های مالی وجود دارد.

وبسایت گروه برنامه ریزی و مطالعات شهری MIT
http://dusp.mit.edu/