انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مراکز مطالعات شهری (۴)

مرکز مطالعات شهری دانشگاه بوفالو (UB)

مرکز مطالعات شهری واحد اجتماعی و پژوهشی است که در دانشکده ی معماری و برنامه ریزی دانشگاه بوفالو واقع شده است. از جمله اهدافی که این مرکز برای دستیابی به آنها شکل گرفته شامل: (۱) انجام پژوهشهایی که به تولید دانش در جهت دریافت و حل مسائل مرتبط با حوزه های همسایگی و ساخت یک کلانشهر پایدار، می پردازند (۲) ایجاد شیوه ای برای تبدیل محله های شهری پر مخاطره به جوامع به لحاظ اجتماعی کارکردی که مبتنی بر اصول انسجام، همکاری، جهانشهر گرایی، کنش متقابل، دموکراسی مشارکتی و عدالت اجتماعی هستند و (۳) آموزش دانشجویان در زمینه ی برنامه ریزی شهری و منطقه ای با قابلیت بازآفرینی و بازسازی کلانشهری پایدارگرا و مبتنی بر عدالت اجتماعی-اقتصادی.

چنین مأموریتی با تکیه بر این عقیده شکل گرفته که آشفتگی محله ای و پراکندگی شهری مسائل مرتبطی هستند که پایداری جامعه ی شهری آمریکا را تهدید می کنند و نقش عمده ای در مسائل محیطی و اجتماعی جهانی دارند. این امر به دو دلیل اتفاق می افتد، در مورد اول آشفتگی مستمر حوزه های همسایگی سبب بروز بیماریهای اجتماعی و اقتصادی می شود که منجر به از هم پاشیدگی زندگی انسانی می شوند و به صورت فزاینده ای از کیفیت زندگی شهری می کاهند. دوم اینکه با مهاجرت آسان و بیش از پیش قشر متوسط از شهر، آشفتگی محله ای سبب پراکندگی شهری، تغییرات آب و هوایی و تخریب زیست محیطی می شود. در نتیجه آشفتگی حوزه های همسایگی محرک شاخصی برای پراکنش شهری است و بنابراین برای پایان بخشیدن به پراکندگی کلانشهر بایستی مسئله ی آشفتگی محله ای را حل کرد.
مرکز مطالعات شهری بر این عقیده است که نظریه و عمل عناصر پژوهشی با عملکرد متقابل برای توسعه ی ظرفیت دانشی هستند که به حل مسائل مرتبط با آشفتگی محله و پراکندگی شهری می پردازد. مرکز برای دستیابی به این هدف از شیوه های تحقیقاتی بهره می گیرد که پژوهشهای نظری، کاربردی و عملی را شامل می شوند، بنابراین عملی ساختن هر یک از این شیوه ها در یک چارچوب نیازمند کنش متقابل مستمر میان نظریه، عمل و مشاهده است.

مرکز مطالعات شهری با چنین رویکردی پروژه های محله ای و فعالیتهای توسعه ای اجتماعی و همچنین پژوهشهای حل مسئله ی اجتماعی خود را به انجام می رساند. با چنین شیوه ای هدف از پژوهش، تولید دانش است و نگرشها و بینشها در پی حل مشکلات زندگی واقعی هستند. اگرچه این هدف حقیقتا ایده ها را در جهان واقعی آزمون نمی کند ولی می تواند به حل مشکلات عدیده ی اجتماعی کمک رساند.

پروژه های توسعه ی حوزه های همسایگی:
اجتماعات شهری آشفته و بازسازی آنها مسائل پیچیده و مهمی را در بر می گیرند که تمامی مناطق شهری و کلانشهری ایالات متحده و کل دنیا با آن مواجه هستند. پروژه های بسیاری هستند که به طور موفقیت آمیز یک یا دو مسئله ی خاص مرتبط با آشفتگی شهری را مورد هدف قرار داده اند در حالیکه مرکز مطالعات شهری طرحهای محدودی را به اجرا گذاشته که در آنها اجتماعات کامل به گونه ی چشمگیری تغییر کرده اند.
مرکز مطالعات شهری فعالیتهای خود را بر پروژه های توسعه ی همسایگی متمرکز ساخته که طراحی شده اند تا اجتماعات کامل را از طریق ارتقاء مدل کارکرد اجتماعی توسعه ی جامعه که در نهایت برای اجتماعات آشفته ی شهری در کلانشهر نیویورک غربی و کل کشور قابل کاربری هستند، مد نظر قرار دهند. این رویکرد از طریق برنامه ها، فعالیتها و پروژه های توسعه ای ترغیب می شود که بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سیاسی جامعه تمرکز دارند. به علاوه توسعه ی حوزه های همسایگی مبتنی بر اصول دموکراسی مشارکتی، یکپارچگی، عملکرد متقابل، همکاری و جهانشهر گرایی است.

برنامه های دانشگاهی:
تخصص مدیریت شهری و توسعه ی اجتماعی:
مدیریت شهری و توسعه ی اجتماعی دانشجویان را برای عملکرد مؤثر در جایگاههای اجتماعی آماده می سازد که منابع اغلب کمیاب بوده و جامعه بین خطوط نژادی، طبقاتی، جنسیتی و ایدئولوژیکی تقسیم شده است. فعالیت برنامه ریزان اجتماعی و مدیران شهری در این جهت است که حوزه های همسایگی، شهرها و مناطقی هر چه بیشتر برابرگرا، جوابگو، کارآمد و به لحاظ اجتماعی عادل ایجاد کنند. دوره های تحصیلی در زمینه های مدیریت شهری، امور مالی همگانی، توسعه ی اجتماعی، ارزیابی و تحلیل حوزه های همسایگی و مسائل نژادی، طبقاتی و جنسیتی در شهر، به تولید دانش و مهارت می پردازند.
تحصیلات مستقل:
تحصیل مستقل ۵۹۹ PD:
دانشجویان می توانند تحت نظارت دانشکده و به همراهی اساتید؛ پاترسن (Patterson)، سیلورمن (Silverman) یا تایلر (Taylor)، بررسی های اکتشافی تفصیلی مرتبط با موضوع مورد علاقه شان انجام دهند.

برنامه ی یادگیری خدمات توسعه ی همسایگی:
ممکن است دانشجویان برای دریافت اعتبار دانشگاهی یا زمینه های غیر اعتباری در این برنامه ثبت نام کنند تا بتوانند در فعالیتهای یادگیری خدمات که تجربه ی تحصیلی آنها را تقویت خواهد کرد، شرکت کنند. دانشجویانی که برای دریافت پایه های غیر اعتباری در این برنامه نام نویسی می کنند بایستی قراردادی را امضا کنند که آنها را ملزم خواهد کرد تا در تمامی بخشهای برنامه مشارکت داشته باشند. این دانشجویان به علاوه ی تکمیل دوره ی تحصیلی گواهینامه ای را دریافت می کنند که تأیید می کند آنها دروس لازم برای دوره ها را گذرانده اند. هر ساله به تعداد برگزیده ای از دانشجویان فارق التحصیل که در برنامه ی یادگیری خدمات شرکت داشته اند حق عضویت اعطا می شود. این دانشجویان موظفند مقاله ی دو صفحه ای در مورد اینکه چرا همکاری در یک پرژه ی خدماتی درون شهری برای آنان مهم است، ارائه دهند.
برنامه ی یادگیری خدمات توسعه ی همسایگی یک برنامه ی دانشگاهی مسئله محور است که دانشجویان را درگیر فعالیتهای اجتماعی بازتاب دهنده ای می کند که بر مسائل “دنیای واقعی” با ساکنین و سهام داران در جماعتهای درون شهری پر مخاطره، تأکید دارند. دانشجویانی که در این برنامه ثبت نام می کنند بر روی پروژه های توسعه ی اجتماعی و برنامه ریزی کار می کنند و یا با مؤسسه ها و سازمانهای اجتماع همسایگی همکاری می کنند. طی این دوره که بر تجربیات دانشجویان می افزاید، دانشجویان همچنین می توانند دروس خود را گذرانده و بینش بیشتری را در مباحث توسعه ی اجتماعی و برنامه ریزی کسب کنند. برای ارتقاء این ارتباط انتقادی میان بازتاب اندیشه و کار اجتماعی، دانشجویان موظف به انجام تکالیف نوشتاری و خواندنی هستند و به علاوه طی سمینارهای ماهانه با دیگر دانشجویان در مورد تجارب کاریشان به بحث و گفتگو می نشینند. این برنامه برای تمامی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، صرف نظر از رشته ی دانشگاهی شان، آزاد است. برنامه ی یادگیری خدمات توسعه ی همسایگی از بخشهای زیر تشکیل شده است:

مجله ی یادگیری خدمات:
هر یک از دانشجویان مجله ای را در اختیار خواهد داشت که شامل مدخل های هفتگی در مورد تجارب، ارتباط میان کارهای کلاسی، متنهای منتخب یادگیری خدمات و یادداشتهای میدانی حاصل از برنامه ی کاری خدماتی است.
سمینار راهنمایی:
در این سمینار دانشجویان شیوه های یادگیری خدمات را می آموزند و در مورد اهمیت تفکر بازتابنده به مثابه روشی برای کسب بینش و درس آموزی از تجارب کاریشان، به مباحثه می پردازند. به علاوه سمینار راهنمایی شامل بحثهای گروهی کوچک در ارتباط با پروژه های شخصی است که در امتداد با گفتگو در مورد اشتغال خاص دانشجویان صورت می گیرد.
سمینارهای بازتاب اندیشه:
در این سمینارها یک سخنرانی و مباحثه در مورد برخی از جنبه های توسعه ی اجتماعی و برنامه ریزی ارائه می شود و همچنین گفتگویی با دانشجویان در مورد تجارب کاریشان صورت می گیرد.
برنامه ی کار خدماتی:
دانشجویان با گذراندن این برنامه می تواند در پروژه های توسعه اجتماعی یا برنامه ریزی درون شهری فعالیت داشته باشند و یا اینکه به طور میانگین هفته ای ۱۲ ساعت در مؤسسه یا سازمانهای اجتماعی مشغول به کار شوند. دانشجو در طول هفته ۲ ساعت از وقت خود را به نوشتن یادداشتهای میدانی و انجام تکالیف خواندنی اختصاص می دهد. به علاوه مشارکت در تمامی فعالیتهای برنامه و ارائه ی تمامی اسناد ضروری، الزامی است و در غیر این صورت مرکز مطالعات شهری این حق را داراست که به مشارکت خاتمه دهد.

تحقیقات، انتشارات و ارائه ها:
تولیدات علمی مرکز مطالعات شهری بخشهای مختلفی را شامل می شود که ذیل این عناوین اصلی قرار می گیرند: مشارکت شهروندی، توسعه ی اجتماعی و همسایگی، توسعه ی اقتصادی، آموزش، بهداشت و مسکن، نژاد و طبقه، نیویورک غربی، ال بارویوی (El Barrio) داخلی. به عنوان نمونه انتشارات بخش نژاد و طبقه ی مرکز شامل این موارد است:
پاترسون، کلی ال (Patterson, Kelly L)، اگوست ۲۰۰۴. مطالعه ی طولی زنان آفریقایی –آمریکایی و حفظ عزت نفس، مجله ی روانشناسی سیاهپوستان، جلد ۳۰، شماره ی ۳، ۳۲۸-۳۰۷
پاترسون، کلی ال، ۲۰۰۶. بازنگری در رنگ اعتبار: تبعیض در وام مسکن، روش شناسی تحقیقی و پیشبرد اعطای وام مناسب ، جامعه شناسی معاصر ۳۳، ۲، ۱۶۷-۱۶۶
سیلورمن، رابرت مارک (Silverman, Robert Mark)، نوامبر ۲۰۰۳. بازنگری در اقتدار سیاه پوستان در حومه های شهری،: اسطوره یا واقعیت ائتلافهای سیاسی آفریقایی-آمریکایی در حومه های شهری، بازبینی موضوعات شهری، ۲۷۵-۲۷۳
سیلورمن، رابرت مارک، ۲۰۰۵. خط قرمز کشیدن بر اکثریت سیاه پوست شهر: وام رهنی و ترکیب نژادی در محله های دیترویت. مجله ی غربی مطالعات سیاهان، جلد ۲۹، شماره ی ۱، ۵۴۱-۵۳۱
تایلر، هنری لوئیس جی آر (Taylor, Henry Louis Jr)، سپتامبر ۱۹۹۵، چهره ی پنهان نژادگرایی، فصلنامه ی آمریکایی، جلد ۴۷، شماره ی ۳، ۴۰۸-۳۹۵
تایلر، هنری لوئیس جی آر، ۱۶ فوریه ۱۹۹۶. سیاهپوستان در بوفالو: پیروزی ناتمام مردمی که هنوز هم در پی زمین های از دست رفته شان هستند ، مجله ی اخبار بوفالو
تایلر، هنری لوئیس جی آر، سپتامبر ۲۰۰۰. روابط نژادی و شکل گیری محیط شهری شقرن ۲۰ در سینسیناتی (Cincinnati).
تایلر، هنری لوئیس جی آر، فوریه ی ۲۰۰۱. نژادگرایی ساختاری و نابرابری و جدال بر سر محیط ساخته شده ی درون شهری، یادداشتهای مهم در چهارمین شبکه ی آموزش عالی برای توسعه ی همسایگی سالانه ی فیلادلفیا (PHENND)
تایلر، هنری لوئیس جی آر، ۸ مارس ۲۰۰۴، بازگشت به آینده: بازتابها بر نژاد و شهر: کار، جامعه و اعتراض در سینسیناتی.

وبسایت مرکز:
http://www.centerforurbanstudies.com