انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مدیران هیئت علمی

گروه‌های تخصصی انسان شناسی و فرهنگ که با عنوان اختصاری «گروه ها» (Department) نام برده می شوند متشکل از یک مدیر یا یک گروه مدیریتی و چندین همکار هستند و چشم انداز آنها فعالیت برای گسترش شبکه علمی در حوزه مربوط به آنها برای رسیدن در نهایت به یک گروه علمی قدرتمند است. این گروه های تخصصی، بر اساس یک تقسیم بندی دوگانه تشکیل شده اند: «حوزه‌های علمی» و «حوزه‌های فرهنگی- جغرافیایی». گروه های ذیل «حوزه‌های علمی» به یک موضوع خاص و اغلب رشته ای می پردازند نظیر«انسان شناسی و جامعه شناسی بدن»، «روان شناسی اجتماعی» وغیره و گروه های زیرمجموعه «حوزه‌های فرهنگی- جغرافیایی»، به هر موضوعی که به یک منطقه خاص مربوط باشد چه ایرانی (نظیر «فرهنگ کرمان»، «فرهنگ تهران») و چه غیر ایرانی (نظیر «فرهنگ ژاپن»، «فرهنگ اقیانوسیه»)

مدیر هر گروه در رابطه دائم با شورای مرکزی انسان شناسی و فرهنگ و در موارد مشخص، با سایر مدیریت ها قرار دارد. پیشنهاد تشکیل گروه جدید می تواند از جانب هر یک از اعضا یا همکاران «انسان شاسی و فرهنگ» یا از طرف شورای مرکزی و با مشورت با شورای عالی، ارائه شود و پس از تصویب در گروه اجرایی مرکزی به انجام برسد. گروه جدید نباید با عنوان دیگری و یا با مضمون مشابهی در «انسان شناسی و فرهنگ» وجود داشته باشد. مدیر گروه دارای مشخصات زیر است:

عضویت در هیئت علمی یکی از دانشگاه های معتبر ایران یا خارج از کشوریا تجربه علمی و مدیریتی مشابه.
تسلط کامل به زبان فارسی نوشتاری و به یکی از زبان های بین المللی در حد قابل قبول (به تشخیص مدیریت انسان شناسی و فرهنگ).
داشتن مدرک دکترای تخصصی ( دانشجویان دکترا در صورت ارائه مدارک لازم برای تایید تجربه نیز می توانند مدیریت را برعهده بگیرند) یا تجربه علمی و مدیریتی مشابه.
برخورداری از دسترسی به اینترنت پر سرعت.
قابلیت کار با رایانه در حد کار در نرم افزار ورد و استفاده از پست الکترونیک.
از اختیارات و وظایف مدیر گروه‌های تخصصی می‌توان به این موارد اشاره کرد:

برنامه ریزی برای گروه مربوطه و به روز نگه داشتن گروه آن به طور متوسط با یک پست در هفته، در هر دو هفته و یا بر اساس توافق ایجاد شبکه ای از دوستان علاقمندان به همکاری و ایجاد امکان ارائه کار آنها در «انسان شناسی و فرهنگ».
ارائه و اجرای برنامه های مختلف در جهان واقعی برای تقویت موضوع گروه (نقد کتاب، سخنرانی، …) .
ارزیابی مقالات و مطالب رسیده در موضوع و تایید آنها برای درج در صفحه.
مدیر می تواند پیشنهاد انتشار ویژه نامه های «انسان و فرهنگ» را با سردبیری خود و یا شخص دیگری که دارای مشخصات لازم باشد و یا پیشنهاد «پرونده اینترنتی» را در موضوع یا برای شخصیتی که لازم می داند، داده و آن را به اجرا دراورد.

مدیر گروه در هر زمانی می تواند از مسئولیت خود، بدون ارائه دلیلی خاص استعفا دهد و کار او صرفا جنبه داوطلبانه دارد. همچنین در صورتی که به هر دلیلی مدیر قادر به انجام کارهای مدیریتی خود نباشد، موضوع به وسیله مدیریت پیگیری شده و با وی برای جایگزینی مدیریت یا راه حل دیگری به توافق رسیده خواهد شد. شورای مرکزی، برخی از مطالب مربوط به گروه را که به صورت مشترک با صفحات دیگر هستند، مستقیما در گروه قرار می دهند، اما مدیر هر گروه می تواند در هر مورد، با ارائه دلایل خویش خواستار حدف آنها از گروه مربوط بشود. مسئولیت نهایی تمام مطالب منتشر شده در سایت از لحاظ حفظ سیاست های سایت وو انطباق آنها با قوانین کشور بر عهده مدیریت سایت است، اما در مورد محتوای مطالب مدیر گروه و مدیریت سایت مسئولیت مشترک دارند. مسئولیت سرقت های ادبی احتمالی بر عهده مدیر گروه یا سایت نیست و اصل بر اعتماد است. «انسان شناسی و فرهنگ» اصل را بر اعتماد به نویسندگان و فرستندگان مطالب می گذارد، ولی بدیهی است که امکان کنترل اینکه نویسندگان صداقت کامل را در استفاده از منابع دیگر به کار گرفته باشند و یا احتمالا مطلب به خود آنها تعلق نداشته باشد را ندارد، در این صورت از خوانندگان تیزبین خواهش می کنیم موضوع را سریعا به مدیر پایگاه اطلاع دهند تا مشکل روشن شود. بدیهی است که مسئولیت هرگونه «سرقت ادبی» که ممکن است به وسیله افراد انجام گیرد بر عهده خود ایشان می باشد، اما مدیر پایگاه سعی می کند تا حد امکان از این امر که متاسفانه یکی از بزرگترین مشکلات و ضعف های سیستم های پژوهشی ما است ،جلوگیری کند. در صورت مشاهده چنین مواردی لطفا مساله را با ذکر دقیق منبع اولیه به اطلاع ما برسانید. ترکیب فعلی مدیران گروه‌های تخصصی مجموعه به این شرح است.