انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مجموعه عکس «بدن و کشاورزی» (۳)

کشت و برداشت برنج، جان فعالیت‌های کشاورزی در شمال ایران است. برنج با رنج بدن زنان و مردانی به دست می‌آید که ماه‌ها خود را وقف زمین می‌کنند تا محصولی مرغوب برداشت کنند. پاهایی که ماه‌ها در آب هستند و بعد از سالیان شکل خود را از دست می‌دهند گواهی بر در خدمت بودن بدن کشاورزان برای پیشبرد صنعت کشاورزی است. در این شماره به عکس‌های مربوط به کشت برنج می‌پردازم.

جوانه‌دار کردن بذر برنج اولین مرحله از کشت برنج است، در عکس‌ها زیر، چند نمونه از این مرحله را می‌بینیم: 

 

           

 

این عکس‌ها نیز، تلاش بدنی کشاورزان برای آماده کردن زمین است:

 

                 

 

زمانیکه زمین آماده شد، نشاء‌ها را به آن منتقل می‌کنند و کشاورزان آنها را با فاصله در زمین قرار می‌دهند:

 

                   

                   

                   

 

درو و برداشت محصول: