انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مجموعه عکس «بدن و کشاورزی» (۲)

در «مجموعه عکس بدن و کشاورزی (۱)» از نقش مهم در صنعت و رشد کشاورزی سخن گفتم و به معرفی نمونه عکس‌هایی پرداختم.

در این شماره به ادامه نمایش چنین عکس‌هایی خواهم پرداخت.

نگهداری از کودک در کنار زمین کشاورزی، از دیر باز مرسوم بوده است و هنوز هم می‌توان شاهد چنین مناظری بود که بدن مادری علاوه بر در خدمت بودن کودک، به امور کشاورزی هم بپردازد. یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که مادران در شمال برای نگهداری و خواباندن کودک مخصوصا زمانی که قصد به انجام رساندن کارهای دیگر را نیز دارند، به پشت بستن کودک اصولا با چادری است.

در زیر چند نمونه از عکس‌های مادری را می‌بینیم که با به دوش بستن فرزند خود در حال وجین سبزی است:

 

 

کشت سیر و برداشت آن از دیگر فرایندهای پرزحمت کشاورزی است، بعد از کاشت سیر، کشاورز باید مرتب آن را وجین کند تا علف هرز مانع رشد مناسب سیر نشود و در بهار (مخصوصا در خرداد) به برداشت آن همت می‌گمارد، عکس‌های زیر نمونه‌هایی از به کارگیری بدن در کشت سیر است:

بارچینی (چیدن میوه‌ها مانند مرکبات) از دیگر فعالیت‌های مهم کشاورزان در شمال مخصوصا در فصل پاییز و زمستان است که مانند دیگر امور کشاورزی، وام‌دار بدن کشاورزان زن و مرد است: