انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مادیت های معاصر: باستان شناسی های گذشته ی نزدیک/معاصر

در ایران باستان­شناسی همچنان در زمینه اش وارداتی و دولتی است ، سوالها و پاسخهایش فارغ از بومیت است و معمولا مونولوگی است مبتنی بر صدای شاه پیروز . پس از ۱۲۰ سال حضور باستان شناسان در ایران و حدود ۱۵۰ سال انجام باستان شناسی میدانی در خاورمیانه، در بسیاری دوره های تاریخی هنوز نمی­دانیم که مردم کشاورز، دامدار، زنان، مردان طبقات متوسط، کودکان، دگرباشان، اپوزیسیون، بردگان ، رنگین پوستان و اقلیتها چگونه می­زیسته­ اند، مجموعه­ های مواد فرهنگی­شان چه بوده و خود را نسبت به تاریخ و چشم اندازشان چگونه و با چه کیفیتی تعریف می­ کرده اند.

باستان شناسی معاصر/گذشته­ ی نزدیک این امکان بالقوه را به جامعه ­ی علوم انسانی می دهد تا روایتهای متعدد تاریخ معاصر را نه لزوما از زبان مافیای تاریخ، حاکمیتها و پادشاهان پیروز که از زبان مردمانی خاموش اما دارای تجربه­ های زیسته بشنود. باستان شناسی معاصر/گذشته­ ی نزدیک، بیش از هر چیز “باستان شناسی ماست”، باستان­شناسی مردمانی نه به مثابه ابزار قدرت، که به مثابه عاملان انسانی، باستان­شناسی ما، مردمانی که ابزارهایی مانند پروپاگاندا و رسانه در دست ندارند و بر روی لبه­ ی تیز تیغ فراموشی راه می­روند…

“تو فضای بومی کاوش کن و جهانی فکر کن”- Dig locally, think globally این جمله ی کوتاه دقیق ترین توصیفِ ممکن از باستانشناسی گذشته ی نزدیک را ارائه می کند، باستانشناسی ای که از دل نظامی دانشگاهی شکل گرفته برای پژوهش در گذشته بیرون آمد و خود را متعهد به انسان و جهان معاصر معرفی کرد. “مادیتهای معاصر”درآمدی است بر متعهدترین شاخه ی باستانشناسی به جهان معاصر، دانشی که نمیکاود تا مخازن و گنحینه های جدید ایجاد کند، میکاود تا تفسیر کند و به بهبودِ جهانی آشفته یاری رساند.” مادیت های معاصر” از پنجره ای نو به زیست جهان معاصر و انسان درگیر در آن، می نگرد.

این کتاب در پنج فصل و یک مقدمه توسط لیلا پاپلی یزدی، مریم دژم خوی، عمران گاراژیان، مریم نعیمی و آرمان مسعودی به نگارش در آمده و به وسیله ی نشر حکمت کلمه در ۱۶۰ صفحه در قطع پالتویی منتشر شده است. عناوین مقالات به شرح زیر است:
مقدمه/ لیلا پاپلی یزدی
باستان شناسی تاریخی و نسبتش با باستان شناسی گذشته ی نزدیک/ معاصر/مریم دژم خوی
زمان، دوره و مواد فرهنگی: باستان شناسی از گذشته ی “دور” تا ” نزدیک”/عمران گاراژیان
باستانشناسی و جهان چیزهای عصر حاضر/ لیلا پاپلی و آرمان مسعودی
در هم شکستن مرزها و دوگانه ها/ مریم نعیمی
موخره: باستان شناسی گذشته ی نزدیک در خاورمیانه/لیلا پاپلی یزدی