انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فیلم مستند جامعه‌شناسی به مثابه یک ورزش رزمی

این فیلم ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه‌ای، به زندگی و آراء پیر بوردیو، جامعه‌شناس معاصر فرانسوی اختصاص دارد و محصول سال ۲۰۰۱ به کارگردانی پیر کارل است که توسط سعیده بوغیری و سعید بهجت و زیر نظر دکتر ناصر فکوهی از فرانسه به فارسی، ترجمه و زیرنویس شده است.

طراحی سی‌دی آن را رضا موسوی انجام داده و کلیه امور اجرایی آن در قالب کار داوطلبانه دفتر فنی کرگدن بوده است.