انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فرهنگ، زبان، ترجمه

فرهنگ، زبان، ترجمه (مجموعه مقالات) ، نویسندگان: هرمز همایون پور، سوزان لنگر، محمد حسن حبیبی، محمد اسلامی ندوشن، هاروی کاکس، داریوش آشوری، قهرمان قدرت نما، ابوالقاسم جزایری، چاپ اول۱۳۸۲، سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی
ماهنامه ی رودکی از جمله نشریاتی است که پیش از انقلاب اسلامی با هدف طرح مسائل فرهنگی و هنری و جذب جوانان علاقه مند در این زمینه شروع به کار نمود. این نشریه توسط وزارت فرهنگ و هنر در آن زمان انتشار می یافت و تا سال ۱۳۵۷ تداوم داشت. عمده مطالب ارائه شده در این نشریه شامل مقالات ، مصاحبه ها و ترجمه ها به قلم نویسندگان و اندیشمندان ایرانی و خارجی است.

مجموعه ی حاضر شامل مقالات کوتاه، مفید و ارزشمندی است که سیر تفکر و اندیشه ی فرهنگی هنری را در ایران معاصر نشان می دهد. در ۸۴ شماره منتشر شده ی این ماهنامه ، مقالات و گزارشات مختلفی از نویسندگان ایرانی و خارجی ارائه شده است که به خاطر مختصر بودن و یا عوامل دیگر امکان درج در کتابی جداگانه را نداشتند. بنابراین سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با برگزیدن مطالب قابل تجدید چاپ و ارزشمند این نشریه ، این مجموعه را در چندین جلد گردآوری نموده است تا اندیشمندان و علاقه مندان امروز نیز از آن ها بهره مند شوند. لازم به ذکر است که هیچ گونه ویرایش یا تغییر محتوایی در این مطالب صورت نگرفته است.

«فرهنگ، زبان ، ترجمه» نام مجموعه مقالاتی است که از شماره های ۲۱-۲۲-۵۳-۶۱-۶۲-۶۶-۶۸-۷۲-۸۲-۸۳ مجله رودکی مربوط به سال های ۱۳۵۲، ۱۳۵۴ و ۱۳۵۷ انتخاب شده اند. این مجموعه شامل مقالاتی بر محوریت علوم اجتماعی و با موضوع چیستی فرهنگ، تمدن و فرهنگ، سیر تاریخی فرهنگ در ایران، شرق گرایی و… است. همچنین سه مقاله ی آخر آن به بررسی ترجمه در ایران از زبان های دیگر به زبان فارسی و اصول و اخلاقیات مطرح در زمینه ترجمه پرداخته است.
مقالات این مجموعه شامل عناوین زیر می باشند:

شما و فرهنگ
بعدی در رویارویی تمدن و فرهنگ
تمدن علمی و بحران فرهنگی
گفتگویی درباره سیر فرهنگ در ایران
روی آوران به شرق در پی شکار سایه
پسوند «ایسم» و مسئله برابریابی برای آن در فارسی
نقش فرهنگستان
در باره ترجمه

تلفن ناشر :۴۴۵۲۵۴۹۵- ۶۶۷۰۲۶۰۶

تهیه و تنظیم: حامده سبحانی