انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فراخوان یادداشت و مقاله:تحلیل‌ها و روایت‌های فرهنگی کرونا

گشایش کانال جدید تلگرامی انسان‌شناسی و فرهنگ: «تحلیل‌ها و روایت‌های فرهنگی کرونا»

امروز رسانه‌های همه جهان، مسئولان، روشنفکران و نخبگان و مردم عادی پیش و بیش از هرچیز به کرونا ویروس می‌اندیشند، زیرا زندگی آن‌ها را به کلی زیر و رو کرده است، چشم انداز روشنی برای پایان و چگونگی این پایان برای آن نیست.
در این میان نظریه‌های توطئه، گزاف‌گویی‌ها، خرافات، دروغگویی‌های و دستکاری سیاست‌بازانه و کاملا عامدانه برای ایجاد رعب و وحشت یا ایجاد واکنش‌های اجتماعی و به ویژه تحلیل‌ها و روایت‌ها نادرست یا با تفسیر‌های نادرست که می‌توانند به فرهنگ ما هم آسیب‌‌های بلافصل و هم دراز مدت بزنند، هر روز افزایش می یابند. افزون بر این بسیاری از افراد نیاز دارند که این موضوع حیاتی را بهتر درک کرده و تحلیل‌ها و روایت‌های صادقانه‌تری از آن داشته باشند.

سرنوشت این بیماری هرچه باشد، بدون تردید هم جهان و هم جامعه ما را تا سال‌ها درگیر خواهد کرد و از این رو انسان‌شناسی و فرهنگ بر آن شد که در مرحله نخست بدون آنکه وظایف اساسی خود را در ترویج علوم اجتماعی و انسانی به صورت بین رشته‌ای متوقف کند، اولا فعالیت‌های حضوری خود را به شدت کاهش و بر فعالیت‌های مجازی خود بیافزاید و در مرحله بعد، با گشایش صفحات سایت و کانال های تلگرامی و اینستاگرامی خود، فضای لازم را بدون مبالغه و به فراموشی سپردن سایر حوزه‌های فرهنگی، به روی روایت‌ها و تحلیل‌های مربوط به این مشکل بزرگ جهان بگشاید.
انتشار تحلیل‌ها درباره کرونا ویروس از ماه اسفند بر اساس فراخوانی در وبگاه انسان شناسی و فرهنگ آغاز شد و در طول تعطیلات در کاال های تلگرامی و اینستاگرامی ما ادامه یافت.

با پایان تعطیلات نوروزی از امروز با گشایش کانال تلگرامی «کرونا: تحلیل و روایت‌های فرهنگی» به آدرس زیر، سیاست پیشین ادامه خواهد یافت، یعنی مقالات و تحلیل‌های طولانی در وب‌گاه آمده و سپس به کانال منتقل می شود و گروهی از تحلیل‌ها، یادداشت‌ها و روایت‌های مردم‌نگارانه نیز که کوتاه‌تر هستند، مستقیم در کانال منتشر خواهند شد.

سیاست انتشاراتی ما همان است که در وب‌گاه رعایت می شود، بدین معنا که جز در موارد استثنایی، محور اصلی کار ما تولید محتوا و نه باز نشر خواهد بود و این امر البته برای اعضای شورای‌عالی، شورای علمی و شورای مرکزی متفاوت است و مطالب آن‌ها که اغلب دارای موقعیت‌های متفاوت و زیادی در سطح جامعه هستند، ممکن است برای نخستین بار منتشر شود و یا پیشتر منتشر شده باشد.

مطالب خود را در صورتی که یا تحلیلی باشند از بیماری یا پیامدهای کوتاه و دراز مدت آن در «جهان پس از کرونا»؛ یا روایت‌های مستقیمی باشند از تجربه بیماری، برای انتشار به آدرس مدیر وب‌گاه، سرکار خانم فاطمه سیارپور در کانال تلگرامی شخصی ایشان و با به آدرس ایمیل ایشان ارسال کنید.
مطالب کانال «کرونا: تحلیل‌ها و روایت‌های فرهنگی» زیر نظر موسسه انسانشناسی و فرهنگ و با حداکثر دقت آکادمیک و اجتماعی منتشر می‌شوند.

Fsayyarpour@gmail.com
@fatemesayyarpour

برای عضویت در این کانال

https://t.me/coronaandculture