انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فراخوان «یادداشت های نوروز ۹۰»

انسان شناسی و فرهنگ، نوروز نود را همچون سال گذشته با مجموعه ای از یادداشت ها آغاز خواهد کرد که مدیران، همکاران، نویسندگان و خوانندگان می توانند از هم اکنون و حداکثر تا ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ برای ما ارسال کنند. موضوع یادداشت ها در چارچوب خط مشی و سیاست های «انسان شناسی و فرهنگ» آزاد است، ولی حجم آنها باید ترجیحا بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه باشد. تمامی یادداشت ها در یک عنوان و فایل جمعی همزمان با آخرین بارگزاری سایت در آخر اسفند و پیش از تعطیلات نوروزی، منتشر خواهند شد. یادداشت ها لزوما باید در قالب یک فایل ورد برای ما فرستاده شوند. نگارش این یادداشت ها از سوی شما دوستان و انتشار آنها برای ما افتخار بزرگی است و امیدواریم بیشترین تعداد یادداشت ها را دریافت کنیم. لطفا یادداشت های خود را به آدرس مدیریت آن ارسال کنید:

fakouhi@yahoo.com

با آرزوی سالی خوش برای همه شما، در انتظار نوشته هایتان هستیم.