انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

عدم بروزرسانی سایت‌ها و کانال‌های مؤسسه انسان‌شناسی و فرهنگ تا اطلاع ثانوی

با تشکر از اعضا و علاقمندان مؤسسه انسان‌شناسی و فرهنگ و با ابراز تأسف و تسلیت به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیده و برای ابراز همدردی با مردم ایران و به دلیل بروز اختلا‌ل‌های متعدد در شبکه اینترنت کشور، تصمیم گرفته شد تا اطلاع ثانوی و عادی‌شدن موقعیت عمومی، تمامی سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فعالیت‌های مؤسسه که صرفاً در فضای مجازی انجام می‌شود، بروز نمی‌شود و به محض بازگشت آرامش، این فعالیت‌ها از سر گرفته خواهد شد.

دوم مهر ۱۴۰۱