انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شعار روز جهانی موزه ها در سال ۲۰۱۸ اعلام شد

شورای بین المللی موزه ها – ایکوم شعار روز جهانی موزه ها را برای سال آینده میلادی اعلام کرد. آنچه در ادامه می آید متن انگلیسی این شعار و ترجمه فارسی آن است که با همفکری جمعی از اهالی رشته های مختلف از سوی فرهنگ موزه تنظیم شده است. این شعار، منظری جدید را برای توسعه موزه ها پیش روی می گذارد و همچنین بر حوزه اصطلاحات دانش موزه شناسی می افزاید. از این رو لازم است از سوی صاحبنظران این حوزه و موزه های ایران مورد مداقه و نقد علمی و تخصصی قرار گیرد.

INTERNATIONAL MUSEUM DAY

Hyperconnected Museums: New Approaches, New Publics

موزه های ترا پیوسته: رویکردهای نو، مردمان نو

توضیح منتشر شده برای شعار پیش رو:

در دنیای در حال گسترشِ بهم متصل، درک نقش موزه ها بدون در نظر گرفتن همه ارتباطاتی که می سازند محال است.

آنها( موزه ها) جزیی جدایی ناپذیری از جامعه پیرامون خود، منظرهای فرهنگی و محیط طبیعیشان هستند.

فناوری به موزه ها رخصت می دهد تا با امکانی مانند یک هشتگ ساده، به فرای مخاطبان همیشگی اشان دست یابند. برای بعضی موزه ها، فناوری، حتی برای رسیدن به ارتباطات جدید، ضروری نیست، چنانکه سمت و سویی جدید و مبتکرانه بخشیدن به مجموعه شان، برای جذب مخاطب جدید، کفایت می کند.
در روز جهانی موزه ها، در سال۲۰۱۸ ، موزه های سرتاسر جهان، به یافتن رویکردهای نوین و مخاطبان تازه با جستجو، قوت بخشیدن و یا خلق ارتباطاتشان، ترغیب می شوند .