انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شانزدهمین نشست «شنبه‌های سینما و فرهنگ»: نمایش فیلم «زلیگ» اثر وودی آلن/ با سخنرانی و تحلیل ناصر فکوهی/ ۵ اسفند

شانزدهمین نشست «شنبه‌های سینما و فرهنگ»: نمایش فیلم «زلیگ» اثر وودی آلن/ با سخنرانی و تحلیل ناصر فکوهی/ ۵ اسفند

 

انسان‌شناسی و فرهنگ، شانزدهمین نشست از برنامه جدید خود را با عنوان «شنبه‌های سینما و فرهنگ» با همکاری موسسه پلک تهران و موسسه بهاران برگزار می کند؛ این برنامه روز شنبه ۵اسفند ۱۳۹۶، در محل موسسه بهاران در میدان فاطمی از ساعت ۵ و نیم تا ساعت ۸ و نیم ارائه خواهد شد. در این برنامه، فیلم «زلیگ» اثر وودی آلن به نمایش درخواهد آمد. پس از آن «ناصر فکوهی» درباره فیلم سخنرانی خواهد کرد و در انتها به پرسش ها پاسخ داده می شود.