انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

سفر به گرجستان (۱)

گرافیتی های شهر تفلیس

 

عکاس : امیر جمشیدی . زمان عکس برداری بهمن ماه ۹۶، شهر تفلیس

گرجستان زادگاه استالین هست و من با ذهنیاتی متغیر مبنی بر گرایش امروزی اقشار جامعه گرجستان نسبت به او و کیش سیاسی او به گرجستان سفر می کنم .

نشانه هایی را جستجو می کنم تا بدانم پیشداوری هایم به چه میزان صحیح یا نادرست است . از کارکنان هتل می خواهم مکان هایی را در تفلیس به من معرفی نمایند تا در آن بتوان ته مانده های بولشویسم را دید و عکس برداری کرد . تنها مکان معرفی شده موزه ملی گرجستان است . علی رغم بازدید از این نمایش خانه کم نظیر ، نمود موضوع مورد کاوش من در این مکان راضی کننده نیست و به دنبال اثار شاید دست نخورده تری هستم .

تصمیم به گشت زنی های ناشیانه و بی هدف در نواحی حاشیه ای تفلیس می گیرم .

هرچند که قبلا اتفاقی گرافیتی هایی بسیار تنک بر روی دیواره های سطح شهر می بینم اما با گذشت زمان متوجه حمله ملخ وار هنر به فضای شهری توجه ام را جلب می کند . هجومی که نه فقط برای جلب توریسم و نه تنها در مکان های پر تردد تفلیس پیر بزک کرده و نه کاملا نشات گرفته از تصویر سازی های عرف پیروان مسیحی اورتودکس کلیساست .

معترضان هنرمند به نظر خود سر ( هر چند برخی مکان ها به وضوح مشخص است که نقاشان با مناقشه نقش زده اند ) با کوبه ی نوین دیوارنگاری گاه به نعل زندگی مدرن می زنند گاه به میخ سیاست روز می کوبند و گاه پای پر توان هنر را نشانه روی می کنند .

برای مشاهده تصاویر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

Graffity