انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

سایت هایی برای آموزش زبان و فرهنگ آلمانی(۱)

در این یادداشت، فهرستی از پایگاه های اینترنتی مربوط به آموزش زبان و ادبیات آلمانی به تفکیک موارد آمده است. پیش از همه نام پایگاه هایی درج شده که از نظر آموزشی غنی بوده و تمرین ها و درس های آلمانی در زمینه های گوناگون آواشناسی،دستورزبان، دیکته، لغات، فرهنگ و بازی های فکری و غیره در آن ها یافت می شود. نیز در برخی از این پایگاه ها، پیوندهایی پیدا می کنید که فهرستی دیگر از پایگاه های آموزش زبان را در اختیار شما قرار می دهد.

بخش اول

Deutsch lernen:

Reiche websiten für Deutsch als Fremdsprache

http://www.ralf-kinas.de/onl_grws.html

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-uebungen/ergebnis.html

http://www.linguanet-europa.org/plus/de/home.jsp

http://testpodium.com/

http://deutsch-lerner.blog.de/

http://www.graf-gutfreund.at/

http://www.hueber.de/

http://www.treffpunkt-alessandria.com/

http://www.deutsch – netz.de/main.html

http://www.themen-neu.de

http://www.moment-mal.com

http://www.oesterreichportal.at/s5.aspx

http://www.sgd.de/sprachen

http://www.bnv-bamberg.de/home/ba4613/flg/

http://www.personal.uni-jena.de/~xrk/homepage/software/internet_deutsch.html

Home

http://www.sichtwechsel.com/Materialien.html

در ردیف زیر نام پایگاه هایی را می یابید که به آموزش و تمرین دستور زبان مربوط می شود. در برخی از این آدرس ها می توانید موارد گرامری را به صورت دسته بندی شده دریافت کنید و ذیل دیگر آدرس ها به انجام تمرین ها بپردازید. سعی شده پایگاه هایی معرفی شود که دارای پاسخ صحیح تمرین ها نیز هستند.

Grammatik

http://www.deutsch-lernen.com/

Wo und wie lernt man am besten deutsch?

http://www.schubert-verlag.de

http://www.grammatikdeutsch.de/

http://www.grammatiktraining.de

http://www.learn-german-online.net/learning-german-resouces

http://www.dlc.fi/%7Emichi1/uebungen/

http://www.gigers.com/matthias/schule

http://www.Mein-deutschbuch.de

http://www.cornelia.siteware.ch/phonetik/

http://www.canoo.net/

http://www.eisinger-schmidt.de/grammatik/index.htm

http://www.ralf-kinas.de/onl_grws.html

http://www.spz.tu-darmstadt.de/imss/Deutsch/M2/Index.html

http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=2

http://www.hkbu.edu.hk/~europe/paths/p4.htm

http://www.languagelab.at/

http://www.edition-deutsch.de/buecher/pdf/grips_a1_26_28.pdf

http://www.passwort-deutsch.de/lernen

http://www.sichtwechsel.com/

http://www.uni- freiburg.de/daf/CFU98/Biergarten/daf/plattform/bloedel.html

http://www.br- online.de/alpha/deutschklasse/deutschlernen/uebungen.shtml

http://www.deutsch-online.com/

http://www.quia.com/pages/deutschtraining.html

http://www.lehrerfreund.de/in/schule/kat/Grammatik/

http://www.stufen.de/material/zusatzuebungen3.htm#25

http://www.nthuleen.com/teach/grammar/nominakkus.html

http://vdeutsch.eduhi.at/daf_tibs/modul13.htm

http://www.dlc.fi/~pohalone/kompass2/gutwette.htm

http://interdeutsch.de/Uebungen/poet.htm

http://www.stufen.de/index.php? name=EZCMS&menu=280200&page_id=180

http://www.saunalahti.fi/~pohalone/kompass3/3kmp7b.htm

http://www.klett-verlag.de/download/pdf/klett-international/gramaz.pdf

http://www.klickdeutsch.com.br

http://www.jolifanto.de/wissenschaft/deutsch/deutsch.htm

http://www.vokabel.com/german.html

http://www.graf-gutfreund.at/

http://deutsch-lerner.blog.de/

http://www.mein-deutschbuch.de

http://www.klett.de/sixcms/l

Lernwerkstatt

http://www.germany – iran.com/deutsch – %C3%BCbungen.htm

http://www.mittelschulvorbereitung.ch/

http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs

http://hypermedia.ids-mannheim.d…

http://www.daf-links.de/linksammlung/uebungen.html

در فهرست زیر، آدرس پایگاه هایی آمده که تمرین هایی برای تقویت شنیداری ارائه می دهند. توجه داشته باشید برخی از این سایت ها، ادبی بوده و داستان هایی شنیداری عرضه می کنند. به این ترتیب تقویت شنیدار را با لذت بردن از ادبیات تجربه خواهید کرد.

Hörverstehen:

www.deutschlern.net

http://deutsch-lerner.blog.de/

Wo und wie lernt man am besten deutsch?

Lernwerkstatt

http://www.cornelia.siteware.ch/phonetik/

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/php_dateien/hoerverstehen.php3

در فهرست زیر منابعی از متن هایی خواهید یافت که به منظور تقویت درک خواندن فراهم شده. به دنبال آن می توانید به انجام تمرین های مربوطه بپردازید.

Leseverstehen:

Wo und wie lernt man am besten deutsch?

http://www.ralf-kinas.de/

http://suz.digitaleschulebayern.de/

http://www.Mein-deutschbuch.de

http://deutsch-lerner.blog.de/

http://www.daf-links.de/linksammlung/uebungen.html

http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=

Wo und wie lernt man am besten deutsch?

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg1.htm

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf…/grammatik.php3

http://www.goethe.de/gr/dub/schule/dearbb.htm

Lernwerkstatt

http://www.germany – iran.com/deutsch – %C3%BCbungen.htm

http://www.mittelschulvorbereitung.ch/

http://www.cornelia.siteware.ch/phonetik/

در فهرست زیر می توانید آدرس پایگاه هایی را بیابید که به امر تصحیح املایی می پردازند. در برخی از این سایت ها با ارائه فرهنگ لغت، املای درست واژه های آلمانی ارائه می شود، در برخی پایگاه ها نیز تمرین هایی برای تقویت املا می یابید. توجه داشته باشید سطح تمرین ها متفاوت بوده و به یک گروه خاص تعلق ندارد.

Rechtschreibung:

http://suz.digitaleschulebayern.de/

http://www.grammatikdeutsch.de/

http://www.learn-german-online.net/learning-german-resouces

http://www.gigers.com/matthias/schule/

http://www.canoo.net/

http://www.eisinger-schmidt.de/grammatik/index.htm

http://www.lehrerfreund.de/in/schule/kat/Rechtschreibung

http://www.klett.de/sixcms/l

http://www.mittelschulvorbereitung.ch/

http://www.bnv-bamberg.de/home/ba4613/flg/

http://www.akademie.de/…rechtschreibung

http://www.daf-portal.de/uebungen

http://www.maret.at/frz/hopix_dg/hopix.php?fach=2&niveau=1

http://www.deutsch-lernen.com/d_index.php

http://www.orthografietrainer.de/uebung/uebungsauswahl.php

http://de.pons.eu/

http://www.duden.de/…/rechtschreibung

http://www.neue-rechtschreibung.de/aktuell.htm

در برخی سایت های زیر، واژه های مربوط به موضوعات گوناگون به صورت دسته بندی شده ارائه می شود. برخی پایگاه های به عرضه واژه های مصور می پردازند و در برخی سایت ها نیز تمرین هایی برای تقویت دایره لغات یافت می شود.

Wortschatz:

Wo und wie lernt man am besten deutsch?

http://www.ralf-kinas.de/

http://suz.digitaleschulebayern.de/

http://www.dlc.fi/%7Emichi1/uebungen/

http://www.gigers.com/matthias/schule/

http://www.stufen.de/material/

http://www.uni- freiburg.de/daf/CFU98/Biergarten/daf/plattform/bloedel.html

http://www.deutsch-online.com/modules.php?op=modload&name=NS-ezcms&file=index&menu=100&page_id=5

http://www.schubert-verlag.de

http://www.hueber.de

http://www.veritas.at/online-material/242236

http://goethe-verlag.com/tests/index1.htm

http://www.vokabel.com/german.html

http://www.graf-gutfreund.at/

http://deutsch-lerner.blog.de/

Wo und wie lernt man am besten deutsch?

http://www.klett.de/sixcms/l

http://www.ralf-kinas.de/online.htm

http://www.germany – iran.com/deutsch – %C3%BCbungen.htm

http://www.mittelschulvorbereitung.ch/

http://www.maret.at/frz/hopix_dg/hopix.php?fach=2&niveau=1

http://www.daf-links.de/linksammlung/uebungen.htm

http://www.vokker.net/de

Home

http://www.cornelia.siteware.ch/phonetik/

در فهرست زیر، آدرس پایگاه هایی برای تقویت مهارت نوشتاری ارائه شده. تمرین ها و شیوه آموزشی موجود در آن ها بسیار گوناگون است.

Schreibübungen

http://deutsch-lerner.blog.de/

http://www.bnv-bamberg.de/home/ba4613/flg/

http://www.legasthenie-software.de/game/game.htm

http://www.grammatiktraining.de/uebungen.html

http://www.lehrerfreund.de/in/schule/1s/freie-eroerterung-uebung1/

http://www.kreativesdenken.com/tipps/schreibuebung

http://www.cornelia.siteware.ch/phonetik/

در فهرست زیر آدرس سایت هایی ارائه شده که با مراجعه به آن ها می توانید به صرف فعل بپردازید.

Konjugation:

http://konjugator.lingofox.de

http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/lerner/uebungen/fset.php? Volume=1&Lection=1&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr1L1ex3.htm

http://www.schubert-verlag.de

http://www.verben.info/

http://www.daf-portal.de

http://www.deutsch-lernen.com/anfaengerkurs

http://www.mein-deutschbuch.de/lernen

http://www.d-seite.de/ab_verb/uebungen_start.html

http://www.nthuleen.com/teach/grammar/basicverbs.html

http://www.ewetel.net/~martin.bode/ccatests/konj03.htm

پایان بخش اول – ادامه دارد