انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

زایش اشاره و گفتار (۱)

آندره لوروا-گوران برگردان اصغر کریمی

زایش اشاره و گفتار و سیرتحول آن، فن و شیوه زبان؛ ۱۰۵ طرح از نویسنده

مندرجات
معرفی نویسنده
فصل اول : تصویر ذهنی(انگاره) انسان از انسان
در عصر اولیه علم ؛ در قرنهای هفدهم و هجدهم؛ در قرن نوزدهم؛ سرگذشت «انسانهای اولیه»؛ درقرن بیستم؛ پس از ۱۹۲۰؛ دانسته های امروز؛ ضوابط انسانیت؛

فصل دوم: مغز و دست
سازمان اندامی پویای جانوران؛ سازمان بدن ِقرینه ای – دو جانبی؛ مهره داران؛ تکامل میدان قدامی؛ از ماهی به سوی انسان؛ ماهیان؛ تنفس هوا و حرکت بر روی زمین؛ دو زیستی ها؛ خزندگان؛ ترومورفیسم؛ خزندگان ترومورف؛ پستانداران چهارپا؛ راه رفتن و گرفتن؛ میمون نمایان؛ ملاحظات کلی درباره تکامل تا نخستی ها (پستانداران عالی)؛

فصل سوم : آرک آنتروپ ها و پاله آنتروپ ها
انسان نمایی؛ نیای انسان نماها؛ «استرال آنتروپ ها»؛ ساختمان جمجمه؛ آرک آنتروپ ها؛ پاله آنتروپ ها؛ جمجمه پاله آنتروپی؛ گسترش کورتکس مغز؛ کورتکس میانی؛ مغز آدمیان؛ ویژگی حرکتی اولیه؛ ویژگی حرکتی انسان؛ زبان و گفتار انسان نمایان؛ زنژآنتروپ(انسان زتگبار)؛ قلوه سنگهای ترکیده؛ کلیشه استرال آنتروپی؛ آرک آنتروپ ها؛ کلیشه آرک آنتروپی؛ پاله آنتروپ ها؛ شواهدی مبنی بر تفکر انسان نئاندرتال؛ کلیشه فنی لووالوازین – موسترینی؛ مسکن و پوشاک؛ شواهدی از هوش غیرفنی، «پرستش استخوان»؛ خاکسپاریها و گورها؛ سایر شواهد؛ زبان و گفتار «پیش-انسانها»

فصل چهارم : نئانتروپ ها
گذشته و آینده انسان اندیشه ورز؛ جمجمه انسان اندیشه ورز؛ نماها و نیمرخ های ترسیمی؛ تکاملِ گونه های نئانتروپی؛ ترازنامه جسمانی؛ انسان آینده؛ تکامل مغز نئانتروپ ها؛ گوناگونی و ضرباهنگ تکامل فنون؛ مراحل تکامل فنی؛ صنایع سنگی؛ گوناگونی تولیدات؛ گوناگونی اقوام؛

فصل پنجم: سازمان اجتماعی
زیست شناسی جوامع؛ فن، اقتصاد و اجتماع؛ گروه ابتدائی؛ قلمرو/ سرزمین؛ چندکارگی فن؛ گذر به اقتصاد کشاورزی؛ دامداری ابتدایی؛ کشاورزی ابتدایی؛ کشاورزی و دامداری؛ یکجانشینان و کوچ نشینان؛ طبقات اجتماعی؛ آزاد شدن فن آوران؛ تمدن؛ عروج پرومته‌وار؛ شهر؛ انفجار شهرک » نقطه کنونی

فصل ششم: نمادهای گویش/ ندا
زایش ترسیم؛ اولین پیشرفت ترسیم گرائی؛ گسترش نمادها؛ خط و تبدیل نمادها به خط ؛ خطِ چینی؛ ترسیم گرایی خطی؛ فشردگی اندیشه؛ وراء خط : وسائل سمعی و بصری؛

یاددشاتهای نگارنده

معرفی مؤلف
آندره لوروا-گوران(۱۹۱۱-۱۹۸۶) ، مردم شناس فرانسوی و متخص در علم ماقبل تاریخ، استاد اکثر مردم شناسان و متخصصان ماقبل تاریخ فرانسه و اروپا، در ۲۵ اوت ۱۹۱۱ در پاریس به دنیا آمد. به سرعت جذب گوناگونی فرهنگ ها شد و درسهای پل پلیو و آندره مازون را در «مدرسه ملی زبانهای زنده شرقی» دنبال کرد و در بیست سال مدرک دیپلم روسی و در بیست و سه سال مدرک دیپلم چینی دریافت کرد. سال بعد «هنر مربوط به حیوانات در مفرغ چین» ، و سپس در ۱۹۳۶ «ماموت در جانورشناسی اسکیموها» و «قایق و زوبین صید نهنگ اسکیموها» و بالاخره در ۱۹۳۷ «جانورشناسی اسطوره ای اسکیموها» را منتشر کرد. در ۱۹۳۷ مأمور تحقیقات مردم شناسی و باستانشناسی در ژاپن شد که همین مأموریت او را تا آنوها و هوکائیدو کشاند. در بازگشت به فرانسه در ۱۹۴۰ وارد «مرکز ملی تحقیقات علمی» شد و در ۱۹۴۵ در سوربن از رساله دکترای دولتی خود در ادبیات با عنوان «باستانشناسی اقیانوس آرام شمالی» دفاع کرد که محصول تحقیقات او در فرانسه و در ژاپن بود که به بررسی شواهد مادی مردمان سواحل اقیانوس آرام، از ژاپن تا کلمبیای آمریکا، و جمعبندی درباره مردمان سیبری شمالی و اسکیموها اختصاص داشت. حوزه زیبائی شناختی در رساله تکمیلی او با عنوان «اسنادی برای هنر تطبیقی اوراسیا ی شمالی» آمده بود که دنباله چهار بررسی درباره تحول و تکامل ریخت شناختی و معناشناختی مضامین مردمی، از عصر مفرغ تا قرن نوزدهم و مبتنی بر بیست و پنج هزار سند و مدرک بود. در ۱۹۴۳ کتاب «انسان و ماده» را منتشر کرد که طبقه بندی عمومی فنون ساخت بود. و در ۱۹۴۵، کتاب «محیط و فن» را منتشر کرد که در آن فنون اکتساب و مصرف مورد مطالعه قرار گرفته بود. که این دو کتاب جلدهای اول و دوم مجموعه «تکامل و فنون» هستند که هم از نظر نوآوری و کار آمدی تحلیل فنون سنتی و هم از نظر فراوانی مستندات مردم نگارانه ای که مجموعه جوامع ماقبل صنعتی را تحت پوشش قرار می دهد همراه با دوجلد مکمل آن با عنوان کلی «ادا و ندا» که اولی «فن و زبان» (۱۹۶۴) و دومی «حافظه و ضرباهنگها» (۱۹۶۵) را در جریان تحول و تکامل انسان مورد بررسی قرار داده، تبدیل به مجموعه ای بنیادی و کلاسیک شده است.

برای خواندن فصل اول کتاب به همراه تصاویر و پانویسها به لینک زیر مراجعه کنید:

Karimi book-1

ادامه دارد…

 

مطلب حاضر مربوط به کتاب “زایش اشاره و گفتار” است که مترجم  آن را برای بازنشر در اختیار انسان شناسی و فرهنگ قرار داده است.