انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

رسانه و مستندسازی :‌ فرصت های طلایی در یک خبر برای مستندسازی تلویزیونی

بینندگان برنامه‌های تلویزیونی و آن‌هایی که سن و سال بیش‌تری دارند وقتی لفظ مستند را می‌شنوند، ناخودآگاه تصاویر درندگان، هجوم بیرحمانه‌ یوزها به سمت گله‌ گاومیش‌ها و فرود ناگهانی عقاب برای ربودن خرگوش را در ذهن خود تجسم می‌کنند؛ هنوز هم راز بقا در ذهن بسیاری از بینندگان تلویزیون به جای واژه‌ مستند نشسته است، در حالی که ساخت برنامه‌های مستند تلویزیونی در رسانه‌ ملی نسبت به دهه‌ گذشته جایگاه بهتری پیدا کرده، اما هم‌چنان مستندهای تلویزیونی غریب و نیازمند توجه بسی بیش‌تر از سوی برنامه‌ریزان صدا و سیماست.

برای مطالعه متن کامل مقاله به فایل پیوست مراجعه کنید.

۲۸۶۰۷