انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

دونالد ترامپ در آمریکا،مارین لوپن در فرانسه

لوموند برگردان آریا نوری

هرچه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک می شویم، دونالد ترامپ جای پای خود را به عنوان نامزد جمهوری خواهان محکمتر می کند. پیروزی وی در ایالت نوادا در روز سه شنبه، بیست و سوم فوریه نیز، گام محکم دیگری در همین مسیر بود. وی که خود را طرفدار قشر محروم آمریکا نشان می دهد، وعده داده تا به محض رسیدن به کاخ سفید، بیش از یازده میلیون مهاجری که به صورت غیر قانونی در کشورش حضور دارند را اخراج کند. حرف های او در میان اعضا و طرفداران جبهه ی ملی فرانسه نیز طرفداران زیادی پیدا کرده است.

رهبران جبهه ی ملی می خواهند با بهره برداری سیاسی از موفقیت ترامپ، نشان دهند که اندیشه هایی مشابه نظریات ایشان، در خارج فرانسه نیز رواج دارد. مارین لوپن داوطلبانه خود را یک پوپولیست و حاوی حقوق فراموش شدگان فرانسه می داند: «وقتی می بینیم در آمریکا نیز افرادی مثل ترامپ و ساندرز تا چه اندازه موفقیت به دست آورده اند، می بینیم همه جا مردم علیه نظام حاکمه ی خود بلند شده اند.» البته خانم لوپن تا امروز مستقیما از دونالد ترامپ حمایت نکرده، بلکه سعی می کند تا برنامه های خود را به صورت آمیزه ای از برنامه های برنی ساندرز (در حوزه ی عدالت اجتماعی) و ترامپ (در حوزه ی مبارزه با مهاجرت) نشان دهد.

روبر منارد، شهردار شهر بزیه، یکی از فقیرترین شهرهای فرانسه که با حمایت جبهه ی ملی انتخاب شده بود، کوچکترین تردیدی در حمایت علنی از ترامپ به خود راه نمی دهد: «حرف های ترامپ نزدیکی بسیار زیادی با مواضع ما دارد، یعنی جناح راست جمهوری خواه.»

مسئولان جبهه ی ملی که اغلب از سیاست های خارجی دولت آمریکا انتقاد می کنند، رضایت خود را از پیشنهادات ترامپ در این حوزه اعلام کرده است: «من برنامه های آقای ترامپ را جزء به جزء نمی دانم، ولی سیاست های وی در قبال روسیه، سوریه، داعش و … نزدیکی بسیار بیشتری با مواضع ما دارد تا دولت فعلی آمریکا.»

مارین لوپن که تا به الان روزنامه های آمریکا به کرات وی را با ترامپ مقایسه کرده اند، فعلا این شباهت را رد کرده و حتی زمانی که یک روزنامه نگار فرانسوی این مساله را با وی مطرح کرد، با عصبانیت پاسخ داد: «من نه آمریکایی هستم و نه مثل نیکولا سارکوزی عاشق آمریکا، من مدافع حقوق مردم کشورم هستم، حال هر مذهبی که داشته باشند.» کنایه ی وی به طور مستقیم به صحبت های ترامپ دال بر ممنوعیت ورود مسلمانان به خاک فرانسه بود.

در شرایطی که یکی از اهداف اصلی مارین لوپن نزدیک کردن هواداران جناح راست میانه به خود است تا به این ترتیب بتواند در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ آرای راست میانه رو را هم به دست آورد، اصلا دوست ندارد بیش از اندازه با ترامپ مقایسه شود.

یکی از اعضای جبهه ی ملی فرانسه اعتقاد دارد نظرات تند ترامپ، بسیاری را در فرانسه به وحشت انداخته و اگر اعضای این حزب سعی کنند رهبر خود را بیش از حد به ترامپ نزدیک نشان دهند، ممکن است اثر عکس داشته باشد. نظرات مردم در آمریکا نسبت به فرانسه بسیار بازتر است و ایشان خیلی راحت تر به نامزدهای تندرو رای می دهند تا مردم فرانسه.

بسیاری از اعضای جبهه ملی معتقدند بیشتر از آنکه مارین لوپن شبیه به ترامپ باشد، پدر وی، یعنی ژآن مارین لوپن، موسس جبهه ی ملی فرانسه، شبیه ترامپ است. این مساله البته تا حد زیادی درست به نظر می رسد. باید منتظر ماند و دید در صورتی که ترامپ بتواند به صورت قطعی دو نزدیک کننده ی نزدیک خود (تد کروز و مارکو) روبیو را کنار بزند، جبهه ی ملی و در راس آن مارین لوپن چه عکس العملی از خود نشان خواهد داد.

روزنامه لوموند، ۲۵ فوریه ۲۰۱۶

صفحه روزنامه لوموند در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/cooperation/936