انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درگذشت منوچهر طیاب

هرگز در باورمان نمی‌گنجید که تنها چند روز پس از رفتن استاد سینایی داغدار دوست صمیمی‌اش شویم: منوچهر طیاب. ایامی که این موسسه دو تن از بزرگواران شورای عالی خود را از دست داده است، روزهای سختی را می‌گذراند.

او هم رفت و ناباورانه ما را در دورانی تنها گذاشت که جهان و جهانیان روز به روز به سمت غم و اندوه بیشتر و پیچیدگی بیشتر می‌روند. ای کاش حداقل وضعیت به گونه‌ای بود که می‌شد بزرگداشت ایشان را در فضایی با حضور دیگران برگزار کرد و سوگوارانه رفتنش را همراهی کرد، اما دریغ که نمی‌شود…

انسان‌شناسی و فرهنگ درگذشت این استاد فرهیخته مستندساز، منتقد و نویسنده بزرگ را صمیمانه به خانواده ایشان و سایر اهالی فرهنگ و هنر تسلیت می‌گوید.