انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درگذشت فرهاد احمدی

فرهاد احمدی معمار و شهرساز در سان ۶۹ سالگی بر اثر سرطان درگذشت.

او فارغ‌التحصیل دانشکده هنرهای زیبای، دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۶ و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی بود .

وی از جمله معماران معاصر ایران به شمار می‌ آمد که طرح‌ های خود را با گرایش آکادمیک و مبتنی بر اصول نظری تبیین شده ‌ای طراحی می کرد و با تاکید بر زمین مداری و پیوند محیط با فضا، معماری خاصی را پدید آورده‌ بود.

انسان شناسی و فرهنگ درگذشت این استاد دانشگاه و معمار را به اهالی فرهیخته فرهنگ و هنر و جامعه دانشگاهی و خانواده ایشان تسلیت می گوید.