انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درگذشت دکتر احسان اشراقی

دکتر احسان اشراقی (۱۳۹۸-۱۳۰۷)؛عضو پیوسته فرهنگستان علوم و از اساتید تاریخ دانشگاه تهران،پژوهشگر، مترجم،صفوی شناس و قزوین‌پژوه برجسته؛ که زنده یاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی تاریخ دان سرشناس از او با عنوان «شیخ المورخین» ایران یاد کرده است، در سن ۹۲ سالگی درگذشت.
ارائه بیش از ۵۰ مقاله در زمینه تاریخی، تالیف شش جلد کتاب تاریخی و سه جلد ترجمه از جمله آثار این استاد دانشگاه تهران است.
 موسسه انسان شناسی و فرهنگ این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، جامعه دانشگاهی و همه اصحاب علم و فرهنگ تسلیت می گوید.