انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درگذشت خسرو سینایی

عکس از حامد کلجه‌ای ؛ خسرو سینایی در مراسم سالگرد انسان‌شناسی و فرهنگ، موزه ملک

خسرو سینایی درگذشت؛ خبری کوتاه اما آکنده از معنا و رنج معنا برای انسان‌شناسی و فرهنگ …

خسرو سینایی هنرمند گشاده‌روی و گشاده‌دستی که ساعت‌ها جلوی دوربین نشست و عمر پربار خود را بازگو کرد تا دریچه‌ای برای فرهنگ معاصر و تاریخ فرهنگی ایران مدرن گشوده باشد. همو که از زاویه نگاهش و زندگی پراز فرازونشیبش می‌توانستی درک کنی چه زندگی سختی داشته و به رغم این سختی هرگز تاامید نشد و راهش را تا پایان رفت . وقتی سخن می‌گفت می‌توانستی بفهمی تاریخ معاصر ایران چقدر راه پیموده شده دارد، چقدر زوایایی که باید شناخته شود و چقدر کار نکرده و چقدر مدیونی برای مایی که هنوز کارها برای انجام داریم …

او با افتخاری که به انسان‌شناسی و فرهنگ داد، پذیرفت که در شورای عالی این مجموعه باشد و چون سایه‌ای برفراز آرزوهایمان قرار گیرد تا در آرامش آن بتوانیم بیش‌تر به فرهنگ این مملکت خدمت کنیم و اکنون که او رفت جای خالی‌اش را نمی‌توانیم با هیچ کس و هیچ چیز دیگری پر کنیم.

انسان‌شناسی و فرهنگ که خود را داغدار این فقدان می‌داند، این مصیبت را به همه آنهایی که دغدغه فرهنگ این مرزوبوم را دارد تسلیت می‌گوید. تسلیت دوم هم برای خاندان معزز سینایی تا در این روزهای کرونایی بتوانیم اندکی با آنان همدردی کنیم هرچند نمی‌توانیم در کنارشان باشیم.

به همه اهالی فرهنگ و هنر هم این تعهد را داریم که به زودی حاصل گفتگوها و همنشینی‌ها با آن مرحوم را منتشر کنیم تا نسل جدیدی که او را کمتر شناخت، با مطالعه آنها بتواند هم خسروسینایی را درک کند و هم زاویه‌ای را کنکاش کند که او به دنیا نگاه می‌کرد.

روحش شاد …