انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درگذشت اسماعیل سعادت

اسماعیل سعادت درگذشت …

خبری بازهم کوتاه و حاکی از پایان زیستن مادی مردی که در حوزه زبان زیست و سعی کرد اخلاق‌مدارانه شیوه‌ای از زیست انسانی را در ساحت اجتماعی برجای نهد و ماندگار شود. او متعلق به نسلی بود که بیش از هر چیز بر کار بر مبنای اخلاق تاکید داشت و هرگز پی اسم و رسم نبود. بر خلاف بسیاری از مترجمان کنونی و نیز نسل حاضر که با ترجمه یک کتاب خود را مترجم می نامند و همه جا سعی می‌کنند خودمدارانه و خودمحورانه بر این عنوان خودساخته تاکید کنند.

اسماعیل سعادت در نزدیک به صد سال زندگی پربار علاوه بر ترجمه، نویسنده، زبان‌شناس، عضو شورای عالی ویرایش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مدیر گروه دانشنامه تحقیقات ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو پیوسته فرهنگستان بود.

درگذشت کسی که ایرانیان را با آثار مانای ادبی و فلسفی جهان آشنا کرد، قطعا صدمه‌ای است جبران‌ناپذیر؛

زندگی میکل آنژ، رومن رولان (ترجمه)؛ تلخ‌کامی‌های سوفی، کنتس دوسگور (ترجمه)؛ ایزابل، آندره ژید (ترجمه)؛ کشفیات نوین در روان‌پزشکی، کلیفورد آلن (ترجمه)؛ شیر و جادوگر، سی‌. اس‌. لویس (ترجمه از متن انگلیسی)؛ عصر بدگمانی، ناتالی ساروت (ترجمه)؛ اخلاق، جورج ادوارد مور (ترجمه از متن انگلیسی)؛ بخشی از سیر فلسفه در جهان اسلام، ماجد فخری (ترجمه از متن انگلیسی)؛ از وولف تا کانت، بخش اول از جلد ششم تاریخ فلسفه، فردریک کاپلستون (ترجمه از متن انگلیسی)؛ کتاب تفسیر قرآنی و زبان عرفانی، پل لویا (ترجمه)؛ مونتنی، پیتر برک (ترجمه از متن انگلیسی)؛ سرود نیبلونگن (ترجمه)؛ رساله در اصلاح فاهمه، اسپینوزا (ترجمه)؛ اسپینوزا، راجر اسکروتن (ترجمه)؛ در کون و فساد، ارسطو (ترجمه)؛ در آسمان، ارسطو (ترجمه)؛ ژان غرغرو و ژان خنده‌رو، کنتس دوسگور (ترجمه)؛ مسئلۀ اختیار در تفکر اسلامی و پاسخ معتزله به آن، شیخ بوعمران (ترجمه)؛ تاریخ فلسفۀ قرن هجدهم، امیل بریه (ترجمه)؛ خطابه، ارسطو (ترجمه)؛ گفتارهایی دربارۀ رسالت دانشمند، یوهان گوتلیب فیشته (ترجمه)؛ آثار علْوی، ارسطو (ترجمه)؛ دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در ۷ مجلد (طرح، مقدمه، ویرایش نهایی، سرپرستی).

انسان‌شناسی و فرهنگ درگذشت این فرهیخته سعادت‌مند را به همه فرهیختگان اندیشه و فرهنگ و خانواده ایشان تسلیت می‌گوید.