انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درگذشت اسماعیل خویی

اسماعیل خویی (۱۳۱۷- ۱۴۰۰)، شاعر معاصر، در سن ۸۳سالگی، پی بیماری ریوی در بیمارستانی در لندن درگذشت.

از آثار اسماعیل خویی می‌توان به «بر خنگ راهوار زمین»، «بر بام گردباد»، «از صدای سخن عشق»، «ما بودگان»، «نهنگ در صحرا»، «جهان دیگری می‌آفرینم» و … اشاره کرد. اشعار او به زبان فارسی بود و به زبان‌های فرانسه و انگلیسی نیز برگردانده شده است.