انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درون و بیرون هال؛ یک مثال پاریسی – بخش آخر

سلین روزلین برگردان محسن صف‌شکن

خصوصیت انتقالی هال، منطقه‌ای که در آن، افراد قصد توقف ندارند، بی‌دوامی خاصی به رفتارهای انجام شده در آنجا می‌دهد. برای مثال، نگاه به آینه هال برعکس بازدید دقیق‌تر و خودمانی‌تر ظاهر فرد در آینه حمام یا اتاق خواب، باید سرسری باشد. همچنین خوشامدگویی و سلام و علیک کردن با مهمانان با زودگذری صورت می‌گیرد، چرا که آنها مراحلی گام‌بهگام در فرآیند گذار هستند. آنها با دعوت به درآوردن کُت، میهمانان را برای

گذار و زودگذری

خصوصیت انتقالی هال، منطقه‌ای که در آن، افراد قصد توقف ندارند، بی‌دوامی خاصی به رفتارهای انجام شده در آنجا می‌دهد. برای مثال، نگاه به آینه هال برعکس بازدید دقیق‌تر و خودمانی‌تر ظاهر فرد در آینه حمام یا اتاق خواب، باید سرسری باشد. همچنین خوشامدگویی و سلام و علیک کردن با مهمانان با زودگذری صورت می‌گیرد، چرا که آنها مراحلی گام‌بهگام در فرآیند گذار هستند. آنها با دعوت به درآوردن کُت، میهمانان را برای مرحله نهایی آماده می‌کنند: ورود به فضای صمیمی‌تر آپارتمان. همچنین در این مرحله پایانی، گفت و گو از زبان رسمی به عناوین شخصی‌تر تغییر می‌کند.

ورود و خروج به ویژه توسط مهمانان، می‌تواند به عنوان تشریفات عبور تفسیر شود که نه تنها یک گذار فضایی پیاپی بلکه تغییری در وضعیت را شامل می‌شود. به طور کلی، هال اجازه گذار از یک وضعیت به وضعیت دیگر را می‌دهد. کارمندان اداری در خانه به والدین تبدیل می‌شوند، دانش‌آموزان، پسران و دختران ساکنین شده و غریبه‌ها آشنا می‌شوند. همچنین تغییر وضعیت‌ها می تواند طور دیگری باشد. برای مثال، اگر یک دوست بعد از یک مشاجره، شما را ترک کند می‌تواند به دشمنی که دیگر مورد استقبال نیست تبدیل شود. بر جنبه‌ی گذاری (انتقالی) با شعارهای قاب گرفته‌ای که هال را تزیین می‌کنند افزوده می‌شود: «یک دوست همیشه بسیار مورد استقبال میز ما است» یا «دوستی یک گل است که وقتی شکوفا شد قابل تقسیم است.» این شعارها با مهربانی، به مهمانی که از غریبه به دوست تغییر می‌یابد خوشامد می‌گوید.

به عنوان نتیجه از بحث تغییر وضعیت، خروج یک مهمان تحت تأثیر چنین رفتار سخت‌گیرانه‌ای نیست. درواقع مکالمه، خودجوش‌تر و غیرمتعارف‌تر خواهد بود و بعد از اینکه ملاقات‌کننده و مهمان مدت زمانی را در هال به صحبت کردن گذراندند ممکن است در پله‌ها نیز زمانی که میهمان دارد می‌رود نیز ادامه یابد. پوشیدن کت، خداحافظی کردن، انجام دعوت‌های جدید و پایان به مکالمه، اکنون به عنوان تشریفاتی کمتر سختگیرانه مورد پذیرش است (همچنین باده‌نوشی ممکن است به یک فضای راحتتر کمک کند!). حتی اولین نقش‌آفرینی ممکن است وارونه شود : ساکن تصمیم می‌گرفت که اجازه ورود به میهمان بدهد، اما زمان رفتن، این مهمان است که تصمیم می‌گیرد. بعد از گفتن خداحافظی حتی ممکن است مهمان، در باز کردن در آپارتمان پیش‌قدم شود، چرا که ساکنین نمی‌خواهند مهمانشان فکر کند که او را بیرون می‌کنند. همچنین فضای گذاری هال یک فضای معکوس‌سازی است، همانطور که گاستون باشلار[۱] درب ورودی را در کنار عملکردهای باز و بستن شدن، به عنوان نمادی دوگانه برای اتصال دو دنیا برمی‌شمرد.

نتیجه

توصیف‌های اشیا، رفتارها و تبادل کلمات بین بازیگران و آیین‌های تعامل نشان می‌دهد که هال یک آستانه است، یک [ فضا] در میان دو دو دنیای دیگر: فضای داخل در مقابل فضای خارج، فضای خصوصی در مقابل فضای عمومی و فضای خودمانی در مقابل فضای بیگانه. هال به عنوان یک فضای حاشیه‌ای به هیچ یک از این دسته‌بندی‌ها تعلق ندارد اما یک نقش فضایی را در هر دوی آنها بازی می‌کند. کِنِت آمِس[۲] وقتی در مورد هال در آمریکای ویکتوریایی می‌نویسد تأکید می‌کند: «آن، فضایی نه کاملا داخلی و نه خارجی بود بلکه یک منطقه آزمایشی امن بود که برخی به راحتی از آن عبور می‌کردند و برخی هرگز پشت آن نمی‌رفتند». هال یک نقش حفاظتی داشته و به صورت کالبدی و نمادین از حریم و دنیای خانگی محافظت می‌کند. همچنین دارای سطحی از صمیمیت است درحالی که به فرآیندهای تعیین هویت، بی‌طرفی و پاک‌سازی نیز اجازه می‌دهد.

هال یک فضای تک‌معنایی نیست: فضایی است که وارونگی بین داخل و بیرون، خصوصی و عمومی و باز و بسته همیشه در آن امکان‌پذیر است. در نتیجه این فضا دامنه‌ای از رفتارها و کنش‌ها را که با ظرافت و زیرکی میل به یک گذار و تغییر وضعیت دارند، نگه می‌دارد. اشیاء قرار گرفته در هال نیز به بازنمودهایی برمی‌گردد که از این منطقه و نقشش منتج می‌شود.

هدف این مطالعه، مورد سوال قرار دادن رویکردهای معمارانه به فضاهای خانگی در جوامع غربی بوده است. اگرچه یک انسان‌شناسی فضای خانگی نمی‌تواند به تنهایی با مشاهده داده‌های معمارانه، همین‌طور اشیا یا مصاحبه با ساکنین پایه‌گذاری شود. تنها مطالعه تعامل بین فضای خانگی، ساکنین و اشیایی که آنها را در برمی‌گیرد، مکانیزم ساخت یک دنیای معنی‌دار را آشکار خواهد کرد.

 

[۱] Gaston Bachelard

[۲] Kenneth Ames

 

درون و بیرون هال؛ یک مثال پاریسی (۱)

درون و بیرون هال؛ یک مثال پاریسی (۲)

درون و بیرون هال؛ یک مثال پاریسی (۳)