انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درباره صفحه ورزش و فرهنگ

گشایش صفحه “فرهنگ و ورزش” در سایت “انسان شناسی و فرهنگ” گامی است در راستای آغاز نگرشی همه جانبه تر و پویاتر به پدیده ورزش از منظر علوم اجتماعی؛ در این صفحه هرگونه مطالعه اجتماعی ورزش و بازی منعکس می شود و ضمن بازنشر و معرفی فعالیت های پژوهشی مربوط به بازی های سنتی، خواهد کوشید با پدیده ورزش مدرن و شهری نیز همچون موضوعی جدی و کاملا شایسته مطالعه اجتماعی برخورد کند.
گشایش این صفحه را می توان در راستای همان تلاش هایی ارزیابی کرد که چنانکه در این نوشتار ضمن مرور تاریخچه تکوین مطالعه اجتماعی ورزش در شاخه های گوناگون جامعه شناسی ، انسان شناسی، روان شناسی اجتماعی و.. برشمرده ایم، نشان از “توجه اخیر” علوم اجتماعی به ورزش دارد، ریشه در این واقعیت دارد که اولا پدیده اجتماعی ورزش در فرهنگ و زندگی مردم امروز اهمیتی بیش از پیش یافته است و بدین ترتیب زمینه و ضرورت پژوهش بر آن برجسته تر شده است و از سوی دیگر تاریخ نه چندان طولانی و پربار انسان شناسی ورزش و جامعه شناسی ورزش نشان می دهد کارهای انجام نشده بسیاری در این زمینه وجود دارد.

 

ورزش و فرهنگ

ورزش از آغاز مورد توجه پراکنده و گذرای شاخه های گوناگون علوم اجتماعی بوده، اما نخستین کتاب هایی که رسما بر این حوزه متمرکز شدند در آغاز قرن بیستم انتشار یافتند و تازه در سه دهه اخیر همین قرن می توانیم شاهد تکوین و ظهور جدی روش ها و نظریه های مرتبط با آن باشیم.”ورزش و فرهنگ” به قلم اشنایتسر (۱۹۱۰) و “جامعه شناسی ورزش” اثر رایز (۱۹۲۱) نخستین کتاب هایی به شمار می روند که مطالعه اجتماعی ورزش را به عنوان موضوع محوری خود برگزیده اند. اما باید تا نیمه دهه شصت صبر کرد تا از یک سوی تعداد بیشتری از آثار در این حوزه منتشر شوند و از سوی دیگر برخی نهادهای بین المللی و ژورنال های معتبر در این زمینه تاسیس شوند و رسما ظهور شاخه “جامعه شناسی ورزش” را در دهه های آینده نوید دهند(انورالخولی، ۱۳۸۳: ۱۴، ویس ۱۳۸۹: ۱۱-۱۲).

برای خواندن این مطلب به طور کامل در زیر کلیک کنید:

 

 

://anthropology.ir/node/11294

 

 

 

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۱۲۴۹۹.doc 58.5 KB