انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

خاطرات روزنامه ‏نگار

شهرستانی، محمدعلی؛۱۳۸۱؛ خاطرات روزنامه‏نگار، دکتر انور خامه‏ای؛ تهران. نشر دیگر

کتاب خاطرات روزنامه ‏نگار انورِ خامه‏ای، مجموعه‏ای است که خواننده را با روایتی از تاریخ معاصر ایران مواجه می‏کند؛ تاریخی که جنبه شفاهی دارد و به دلیل معاصر بودنش کمتر احساس به ثبت آن ایجاد شده‏ است؛ اما انتشار چنین کتابی، نسل حاضر را بر ضرورت ثبت چنین روایت‏هایی راغب می‏کند و اهمیت آن را نشان می‏دهد.

به درستی بهترین معرفی برای این کتاب توسط شخصِ انور خامه‏ای نوشته شده‏است؛ وی در مقدمه خود می‏ آورد:
پس از انتشار خاطرات سیاسی‏ام که به طور گسترده و در چاپ‏های متعدد منتشر شد، بسیاری از خوانندگان آن می‏پرسیدند: « در این خاطرات تا کودتای ۲۸ مرداد بیشتر نیست. پس از آن چه کردید و چرا دنباله خاطرات را در اختیار مردم نمی‏گذارید؟!» به تعبیر وی، کتابی که در دست دارید پاسخی است در برابر این پرسش و زندگی‏نامه من است تا امروز. اما چون در این مرحله کار عمده‏ام روزنامه نگاری بوده و سرگذشت پدرم، یکی از بنیانگذاران مطبوعات در ایران، نیز همراه آن است، می توان آن را تاریخچه‏ای از روزنامه‏نگاری در تاریخ ایران شمرد.

روزنامه نگاری چه نقشی در تاریخ ایران دارند، چه خطرهایی را به جان می خرند، و با چه مشکلات و مصائبی روبه رویند؟«خاطرات روزنامه نگار» این اسرار آن دلبران را اما در حدیث دیگران برایتان باز می‎‏گوید.
ناشر و تهیه کننده این کتاب، ضرورت نگارش چنین کتابی را در خاطرات و تجربیان ایشان می‏بینند و معتقد هستند دکتر انور خامه‏ای می‏تواند به عنوان منبعی برای تاریخ شفاهی معاصر ایران و بالاخص حوزه روزنامه‏نگاری قرار گیرد؛ لازم به ذکر است انور خامه‏ای یکی از مبارزانِ گروه مشهور پنجاه و سه نفر بوده‏است و در طول زندگی خود تجربه تحمّل زندانِ دوران رضاخان را نیز در تجربیات خود دارد؛ همچنین ایشان تجربیات حزبی را نیز در سوابق خود دارد که شرح آن در کتابی دیگر از خود ایشان آمده‏است؛ بنابر همین ضرورت‏ها، سید محمد علی شهرستانی اهتمام خود را بر تهیه چنین کتابی قرار داد و تلاش کرد تا خاطرات دکتر انور خامه‏ای را، در قالب مصاحبه‏ای تهیه کند. بنابراین، بنای کتاب بر مصاحبه است و سوال و جواب‏هایی که ما بین محمد‏علی شهرستانی و دکتر انور خامه‏ای شکل گرفته است. این پرسش‏ها از دوران کودکی و خانواده ایشان آغاز می‏شود و تا دوران متاخرتر ادامه پیدا می‏کند.
فهرست مطالب:
۱. خانواده روزنامه نگار
۲. کودکی و جوانی روزنامه نگار- روزنامه نگاری سیاسی
۳. روزنامه نگاری حرفه‏ای و غیر حزبی
۴. تحصیل علوم روزنامه نگاری (۱۳۵۳-۱۳۴۰)
۵. روزنامه نگاری تفننی (۱۳۵۳ به بعد)
۶. نمایه اشخاص
۷. نمایه روزنامه‏ها و اشخاص