انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جماعت‌گرایی و برنامه‌های جماعت‌محور

جماعت‌گرایی و برنامه‌های جماعت‌محور، پژوهشگر و نویسنده : دکتر سعید مدنی ، با مقدمه‌ی دکتر پرویز پیران، ۱۳۸۹
طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی به منظور تشویق سازمان‌ها و دستگاه‌های پژوهشی و اجرایی و همچنین محققین برای بهره‌گیری از روی‌کرد جماعت‌محور در برنامه‌های اجتماعی صورت گرفته است. نخستین تجربیات عمدتاً بر برنامه‌های ”توسعه‌ی محلی“ متمرکز بودند . این برنامه‌ها به‌تدریج گسترش یافته و حوزه‌های وسیع‌تری را دربر گرفتند.

در یک برنامه‌ی جماعت‎محور، اعضای جماعت در شکل‎گیری مشارکت‌، جمع‎آوری اطلاعات، تعیین اولویت مسائل و مشکلات جماعت، و شناسایی منابع برای برنامه‎های بهبود وضعیت و توسعه‌ی جماعت نقش مؤثری را به عهده می‎گیرند. در این چارچوب، برنامه با تلاش افرادی شروع می‎شود که در جماعت زندگی می‎کنند، آنها مسئولیت اولیه را برای تعیین کانون فعالیت‌ها در هر سطحی از جمله جمع‎آوری و تفسیر اطلاعات، ارزیابی منابع، شناسایی مشکلات و تدوین استراتژی‎ها برای مواجهه با این مشکلات بر عهده خواهند داشت.

در این کتاب تلاش شده است رویکرد جماعت‌محور و دیدگاه‌های جماعت‌گرایان، مبانی نظری برنامه‌های جماعت‌محور, اصول حاکم بر این روی‌کرد و مراحل و روش اجرای آنها معرفی و عرضه گردد . کتاب اگرچه با مباحث نظری و فلسفه جماعت‌گرایی آغاز شده اما به سرعت تلاش می‌کند تا تجربیات عینی و واقعی مبتنی بر این رویکرد را در اختیار خواننده قرار دهد. بنابراین، حرکت از ذهن به عین یا از فلسفه به برنامه‌ریزی که اساساً سنّت جماعت‌گرایی نیز محسوب می‌شود چارچوب کتاب را شکل می‌دهد .

مباحث کتاب به برنامه‌ریزی و توسعه‌ی محله‌ای و الزامات آن مربوط است امری که به طور طبیعی مشارکت آحاد مردم در تمامی مراحل و اجزاء را می‌طلبد و بدین دلیل حاوی مباحث مهمی در زمینه‌ی توانمندسازی، مقتدرسازی، تسهیل‌گری و مفاهیم مشارکت، توسعه ، برنامه‌ریزی مشارکتی و محله‌ای ، شهروندمداری ، پایداری و شهرِ شهروندمدار و نظایر آنهاست.

فهرست عناوین اصلی کتاب جماعت گرایی و برنامه های جماعت محور
پیش گفتار نویسنده / مقدمه از دکتر پرویز پیران

بخش اول:جماعت‌گرایی در نظر
فصل اول : جماعت چیست؟ / فصل دوم:جماعت‌گرایی چیست؟ جماعت‌گرا کیست؟ / فصل سوم:برنامه‌ریزیِ جماعت‌محور

بخش دوم : جماعت گرایی در عمل
فصل چهارم: مشارکت در برنامه‌های جماعت‌محور / فصل پنجم : چالش‌ها و تعارضات در برنامه‌های‌ جماعت‌محور/
فصل ششم : جماعت‌گرایی در عمل
نتیجه‌گیری / واژه‌نامه، نام نامه / منابع فارسی و انگلیسی
کتاب در ۴۲۴ صفحه به قیمت ۱۷۰۰۰ تومان نیمه اول اسفند منتشر می‌گردد .
در صورت تمایل جهت سفارش و پیش خرید کتاب با نشر یادآوران تماس حاصل فرمائید .

شرکت بین المللی پژوهش و نشر یادآوران
تهران ، بلوار کشاورز ، خیابان ورنوس ، خیابان رستاک ، بین شوریده و ورنوس ، شماره ۵
تلفن : ۸۸۹۷۲۷۲۸ – ۸۸۹۷۲۷۱۶ ، نمابر : ۸۸۹۷۲۷۱۵
www.yadavaran.ir Email : info@yadavaran.ir