انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جامعه توده ای و انقلاب

انقلاب پدیده ای اجتماعی است که از ابعاد متعددی قابل توجه است و مطالعه ی عمیق آن ضروروت دارد چرا که با بر مطالعات بسیاری که در این رابطه انجام شده است و مطابق تجربیات تاریخی دیده شده است که در اغلب موارد تاریخی انقلاب ها به اهداف اولیه ی خود نمی رسند و با تحمیل هزینه های بسیار، آثار منفی آن ها بسیار بیشتر از دستاوردها است.

برای خواندن این مقاله در فرمت پی دی اف در زیر کلیک کنید:

۹۹۲۰