انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ثبت آیین قهوه خوری در میراث فرهنگی

آیین قهوه خوری، ساخت مضیف و عبابافی به عنوان سه اثر معنوی خوزستان در فهرست آثار ملی ثبت شد.

در چهارمین همایش سراسری شورای سیاست گذاری ثبت آثار ملی، آیین قهوه خوری، فناوری ساخت مضیف و عبابافی به عنوان سه اثر معنوی خوزستان در فهرست آثار ملی ثبت شد.

قهوه خوری و دله قهوه یکی از اشیاء و ابزارهای فرهنگی مردم عرب است که در مراسم‌های رسمی و غیر رسمی چه در کشورهای همسایه در مراسمات بین المللی و حتی در برگزاری‌های هیئت دولت در خوزستان، و بازدیدشان از مردم عرب هموطن، همواره از این وسیله در پذیرایی‌ها به عنوان نماد فرهنگی استفاده شده‌است. این نماد را در کشورهای همسایه و همچنین کشورمان در اهواز در دو منطقه، آبادان، سوسنگرد، حمیدیه، شادگان و… به صورت نمادی در ابعاد بزرگتر در میدان شهر نصب شده وجود دارد که حاکی از فرهنگ و هویت شهری می‌باشد.

در چهارمین همایش سراسری شورای سیاست گذاری ثبت آثار ملی که در قشم برگزار شد، ۳۲ اثر از آثار تاریخی، معنوی و طبیعی استان خوزستان به ثبت رسید. در این همایش ساختمان سیلوی اهواز، مجموعه سازه های آبی بهمن در گتوند و سد خلیل خان اندیکا به عنوان بناهای تاریخی استان خوزستان درفهرست آثار ملی ثبت شدند.

همچنین طی این همایش تپه فراش و چغا چشمه از شهرستان دزفول، مجموعه تپه های مزرعه، تپه بصر، تپه مسیلیت، تپه بولیحه ۱ و ۲، تپه طلا، تپه آبادی حسن، تپه داود آباد مجموعه تپه های صرخه، تپه ایشان اسود، محوطه تاریخی بیت مشهوت و کاخ اردشیر هخامنشی در شهرستان شوش درشمار آثار ملی به ثبت رسیدند.

سروهای سروستان سرو پیر سلی در شهرستان باغملک، تشکوه و چشمه های قیر طبیعی در شهرستان رامهرمز به عنوان سه اثر طبیعی از استان خوزستان نیز در فهرست آثار ملی به ثبت شدند.

چهارمین همایش سراسری شورای سیاست گذاری ثبت آثار ملی که از ۵ تا ۸ دی ماه در جزیره قشم برگزار شد.