انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

«توسعه و فرهنگ» در هشتاد و هشتمین یکشنبه انسان شناسی و فرهنگ

پوستر: مرضیه جعفری / هشتادو هشتمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با عنوان «توسعه و فرهنگ» در روز یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ در پژوهشگاه فرهنگ٬ هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد. در این نشست فیلم «شهر هم مثل انسان» اثر خسرو سینایی نمایش داده می شود. سخنرانی‌ های این نشست توسط آقای روح اله نصرتی (دکتری جامعه شناسی اقتصاد توسعه) با عنوان «جایگاه فرهنگ در گفتمان های متاخر توسعه» و دکتر پریچهر شاهسوند (دکتری جامعه شناسی) با عنوان «چرایی و چگونگی شکل گیری نظریه توسعه پایدار» انجام خواهد شد.

مکان: میدان ولی عصر، خیابان ولی عصر، خیابان دمشق، شماره ۹، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

زمان: ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵

برنامه راس ساعت ۴ بعد از ظهر شروع می شود، لطفا یک ربع پیش از شروع، در محل حاضرباشید.

درباره روح اله نصرتی

درباره پریچهر شاهسوند

درباره شهر هم مثل انسان