انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تمدید ارسال چکیده برای هم‌اندیشی«نشانه‌شناسی تاریخ»

مهلت ارسال چکیده مقالات برای دوازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران با موضوع «نشانه‌شناسی تاریخ» تا ۱۷ اسفند ماه تمدید شد. علاقمندان می‌توانند تاریخ‌های ضروری را در پوستر ببینند.

برای کسانی‌که با نگرش انتقادی به تاریخ نگریسته‌اند، جداسازی واقع تاریخی از غیر‌واقع ـ راستی‌آزمایی تاریخ ـ اصلی‌ترین وجهه اهتمام بوده است، حال آنکه با رویکرد فرهنگی و ارتباطی به تاریخ، فرای واقع‌نمایی، به تاریخ به مثابه یک بستر گفتمانی و دنیایی برای تولید نشانه‌ها، توجه شده است و همین ویژگی است که آن را برای نشانه‌شناسان به موضوع مطالعه تبدیل می‌کند. به عبارت دیگر به جای کاوش رویدادها و روندها، نشانه‌شناسان با تاریخ به مثابه گفتمان زیرین آن رویدادها و روندها سروکار دارند.

با وجود آنکه دانشی به عنوان “علم تاریخ” وجود دارد که به طور تخصصی به مطالعه تاریخ می‌پردازد، کارکردهای گفتمانی و نشانه‌ای تاریخ، موضوعی است که باید از منظر دانشی بررسی شود که محور مطالعات آن فرآیند دلالت و نشانگی است و آن دانش نشانه‌شناسی است. در بحثی با عنوان “نشانه‌شناسی تاریخ” موضوع مطالعه، نه بازکاوی آنچه در تاریخ رخ داده است، بلکه همان امر فرهنگی با عنوان تاریخ است که کارکرد گفتمانی دارد و منشأ تولید نشانه‌هاست. به بیان دیگر، هدف علم تاریخ روشن‌کردن رویدادها و روندهای مربوط به گذشته، یا ارزیابی ضبط‌های موجود در باره این گذشته است؛ اما هدف نشانه‌شناسی روشن‌کردن فرآیند نشانگی و کارکردهای تاریخ به مثابه یک امر فرهنگی است.

دانشمندان علوم اجتماعی در تعریف ملت، یکی از مؤلفه‌های اصلی را داشتن تاریخ مشترک قلمداد کرده‌اند و این در حالی است که در عصر حاضر، بخش عظیمی از روابط اجتماعی مردم در قالب هویت‌های ملی تعریف می‌شود و تحقق می‌یابد. جامعه جهانی امروز با ویژگی‌های دنیای مدرن و تحولات مهم اجتماعی و فکری، با مسائلی چون هم‌گرایی و واگرایی ملت‌ها، تعامل میان هویت دینی و هویت ملی، اعتبار یافتن جریان‌های حاشیه انگاشته شده، قرار گرفتن در معرض جهانی‌شدن و مسائل پردامنه دیگر از این دست، با چالش‌هایی تاریخی مواجه شده است که اقتضا می‌کند مطالعاتی ژرف درباره آنها صورت گیرد. به هر حال، خلأ در مطالعه بنیادین در نسبت میان اکنونِ جامعه و تاریخ، و چالش فکری در این باره در سطوح گوناگون جامعه، می‌تواند اسباب ماندن در گذشته و حتی زندگی کردن در دنیاهای غیر واقع را برای جامعه فراهم آورد، چنان‌که می‌تواند در خصوص افتادن به دامان هویتی نوساخته و بی‌ریشه که به همان اندازه غیر واقع است، خطرساز باشد. حلقه نشانه‌شناسی تهران، در طی سال‌های متوالی به موضوعات مختلف مطرح در جامعه ـ از جمله اخلاق و سبک زندگی ـ از منظر این دانش پرداخته و اکنون در راستای همان اهداف، به نشانه‌شناسی تاریخ توجه دارد.

با وجود آنکه در فضای جهانیِ دانش نشانه‌شناسی، آثاری محدود در حوزه نشانه‌شناسی تاریخ قابل دستیابی است، این حوزه از دانش حتی در سطح جهانی آن گونه که انتظار می‌رود کاویده نشده است و مطرح شدن این بحث به عنوان محوری برای هم‌اندیشی، گامی در مسیر بسط دادن به این حوزه از دانش نشانه‌شناسی نیز محسوب می‌شود. بر این باوریم با توجه به انباشتی که جامعه ایرانی از تاریخ و نشانه‌های ساخته شده بر پایه تاریخ در اختیار دارد و با توجه به وجود ظرفیت‌های پژوهش در حیطه مکاتب و رویکردهای مختلف در میان نشانه‌شناسان کشور، می‌توان نه تنها برای ایران، که برای دانش جهانیِ نشانه‌شناسی دستاوردهای ارزشمندی در این خصوص به ارمغان آورد.

با توجه به اینکه نشانه‌شناسی تاریخ حوزه دانش نوظهوری است که آثار متعددی درباره آن موجود نیست، به سببب اهمیت مسئله و نیز روشن نمودن مسیر پژوهش، محورهای این هم‌اندیشی در زیر به تفصیل ارائه می‌گردد:

 

چیستی تاریخ از منظر نشانه‌شناسی

رویکرد شناختی به تاریخ

رویکرد هرمنوتیک به تاریخ

فرآیند تولید و دریافت تاریخ

تاریخ و بازنمایی زمان

تاریخ به مثابه متن

تاریخ به مثابه حائل گفتمانی (médiation)

نسبت تاریخ و فرهنگ تاریخ به مثابه ابزار نشانگذاری
تاریخ به مثابه آرشیو

 

رویکرد روایی به تاریخ

تاریخ، روایت و روائیت (روایتمندی)

تاریخ، کانونی‌شدگی و دنیاهای روایی

فرآیند کنشی در روایت تاریخ

بعد عاطفی در روایت تاریخ

تاریخ به مثابه خاطره

تاریخ به مثابه رد (trace)

پدیده فراموشی تاریخ

تاریخ به مثابه داستان (fiction)

 

تاریخ و فرآیند نشانگی

خلاقیت و حافظگی در تاریخ

تاریخ، سپهر و دوره نشانه ای

قدرت، گفتمان و تولیدات تاریخی؛ تاریخ و مشروعیت

نشانه‌شناسی هویت ملی، قومی، جنسی و طبقاتی

تاریخ به مثابه هنر و ادبیات
اصالت و خلاقیت تاریخ

شاهد و گواهی دادن (witness & testimony)

کارکردهای اجتماعی تاریخ

کارکرد هویتی تاریخ

کارکرد میثاقی تاریخ

تاریخ و فرآیند تولید متن

موزه‌ای شدگی و تاریخ

تاریخ به مثابه ابژه ارزش
نشانه‌شناسی آموزش تاریخ

 

مواد و الگوهای مطالعه تاریخ
ضبط تاریخی با رویکرد نشانه‌شناسی

مواد فرهنگی و نشانه‌شناسی تاریخ رابطه تاریخ و نشانه‌های نگاشتی الگوهای مطالعه متنی در تاریخ الگوهای بینامتنیت در تاریخ

پیوند مکاتب نشانه‌شناسی با تاریخ

نشانه‌شناسی اجتماعی

نشانه‌شناسی فرهنگی

نشانه‌شناسی مکتب پاریس

نشانه‌شناسی شناختی

جریان مطالعات فرهنگی

تحلیل گفتمان انتقادی

تاریخ‌گرایی نوین

انسان‌شناسی و نشانه‌شناسی تاریخ

 

 

دبیر علمی هم‌اندیشی: احمد پاکتچی

اعضای هیئت علمی: آزیتا افراشی، فاطمه بنویدی، احمد پاکتچی، ‌فرزان سجودی، فرهاد ساسانی،‌ ‌حمیدرضا شعیری، علی عباسی، بابک معین، امیرعلی نجومیان و بهمن نامورمطلق.

زمان برگزاری هم‌اندیشی: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

زمان دریافت چکیده مقالات: ۲۸ بهمن

زمان دریافت اصل مقالات: ۲۰ فروردین

محل برگزاری هم‌اندیشی: تهران- دارآباد- دایره‌المعارف بزرگ اسلامی

ضوابط ارسال مقاله:

– رعایت موازین پژوهشی در تألیف مقاله (چکیده، مقدمه،‌ نتیجه، ‌فهرست منابع) الزامیست.

– چکیده مقاله‌ بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ کلمه باشد و در آن مسئله، پیکره و نمونه مطالعاتی، روش مطالعه و همچنین واژگان کلیدی مشخص شود.

– چکیده مقاله به صورت فایل به نشانی پست الکترونیکی زیر ارسال شود.

– مقالات تایپ شده بین ۱۰ الی ۱۵ صفحه‌۳۰۰ کلمه ای در اندازه برگه A4 در محیط Word تنظیم شود.

– مقالات ارائه شده برای اولین بار در هم‌اندیشی ارائه شده باشد.

– گروه علمی هم‌اندیشی در انتخاب و ویرایش مقاله‌های ارسالی آزاد است.

– لطفاً برای ثبت‌نام زودهنگام برای شرکت در هم‌اندیشی مبلغ ۴۰ هزار تومان به شماره حساب زیر واریز فرمایید:

۶۰۳۷۶۹۱۷۴۴۸۸۲۸۷۹ بانک صادرات به نام فاطمه بنویدی

چکیده ها به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال شود.

پست الکترونیکی: iransemiotics@gmail.com

برای اطلاع بیشتر به پایگاه حلقه نشانه‌شناسی تهران مراجعه نمایید.

نشانی سایت:www.iransemiotics.ir