انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تغییر برنامه نشست بیست و یکم «یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ»

بیست و یکمین نشست «یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ» با موضوع «آیین های نوروزی» با نمایش مستند «نوروز در بلوچستان» به کارگردانی محمدعلی هاشم زهی روز یکشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۳، در زمان و مکان همیشگی (میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران) از ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر با سخنرانی دکتر علی بلوکباشی و دکتر مهرداد عربستانی برگزار خواهد شد. موضوع قبلی به دلیل آماده نشدن نسخه فارسی فیلم جلسه به تعویق افتاد و پس از آماده شدن در یکی از جلسات آینده نمایش داده خواهد شد.

 

سایر پیوندهای مرتبط:

پرونده علی بلوکباشی در انسان شناسی و فرهنگ

http://anthropology.ir/node/6343

علی بلوکباشی در دایره المعارف بزرگ اسلامی

http://www.cgie.org.ir/fa/author/88/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C

مقالات دکتر بلوکباشی در پرتال جامع علوم انسانی

http://www.ensani.ir/fa/39440/profile.aspx

کارنامه علمی-پژوهشی دکتر علی بلوکباشی

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/488194

مقالات دکتر بلوکباشی در نورمگ

http://www.noormags.com/view/fa/creator/228906

علی بلوکباشی در ویکی پدیا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C

در ستایش علی بلوکباشی

http://www.farhangshenasi.ir/persian/node/938

ایسنا: علی بلوکباشی: “مردم شناسی شیفتگی می خواهد”

http://www.isna.ir/fa/news/92100804661/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF

گفت وگو با علی بلوک باشی: انسان شناسی از یک باور تا بنیان یک علم

http://anthropology.ir/node/766

خبرگزاری کتاب ایران: بلوکباشی با نگاه مردم‌شناسی از «آشپز و آشپزخانه» نوشت

http://ibna.ir/vdcgyt9qzak93y4.rpra.html

ایرنا: گفت و گویی نوروزی با دکتر علی بلوکباشی

http://www.irna.ir/fa/News/81094045/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/%DA%AF%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C

 

مقالات مهرداد عربستانی در نورمگ

http://www.noormags.com/view/fa/creator/16303

مهرداد عربستانی در پرتال جامع علوم انسانی

http://www.ensani.ir/fa/3255/profile.aspx

 

گزارش نشست های پیشین:

گزارش نشست نخست: سکونتگاه های غیر رسمی در ایران (۲۱ مهر ۱۳۹۲)
http://www.anthropology.ir/node/19994

گزارش نشست دوم: کردارشناسی جانوری و شهر (۲۸ مهر ۱۳۹۲)
http://www.anthropology.ir/node/20060

گزارش نشست سوم: نقد نظریه فرهنگ فقر و مطالعه ای بر فقر و همبستگی (۵ آبان ۱۳۹۲)
http://anthropology.ir/node/20170

گزارش نشست چهارم: دین، شهر و هویت (۱۲ آبان ۱۳۹۲)
http://www.anthropology.ir/node/20271

گزارش نشست پنجم: کالایی شدن، سرمایه مالی و هنر(۱۹ آبان ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/20376

گزارش نشست ششم: نشانه شناسی و معنا ( ۲۶ آبان ۱۳۹۲)

http://www.anthropology.ir/node/20472

تقدیر از استاد محمد تهامی نژاد در هشتمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ

http://anthropology.ir/node/20668

گزارش نشست هشتم: نگاهی به تاریخ فیلم مستند (۱۰ آذر ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/20704

گزارش نشست نهم: فرهنگ و محیط زیست (۱۷ آذر ۱۳۹۲)

http://www.anthropology.ir/node/20798

گزارش نشست دهم: هنـر و شهـر (۲۴ آذر ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/20934

گزارش نشست یازدهم: تهران، هنر مفهومی (۱ دی ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/21013

گزارش نشست دوازدهم: چالش های باستان شناسی معاصر (۸ دی ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/21094

گزارش نشست سیزدهم: نشانه شناسی و فرهنگ (۱۵ دی ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/21218

گزارش نشست چهاردهم: زبان و شهر (۲۲ دی ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/21327

گزارش نشست پانزدهم: اولوهیت زن و تندیسکهای پیشاتاریخ (۶ بهمن ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/21559

گزارش نشست شانزدهم: فضایی شدن مفهوم جهان سوم و مسائل آن؛ مورد ایران(۱۳ بهمن ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/21749

گزارش نشست هفدهم: تاریخ فرهنگی ایران معاصر(۲۰ بهمن ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/21855

گزارش نشست هجدهم: خانواده و مصرف فرهنگی (۲۷ بهمن ۱۳۹۲)

http://anthropology.ir/node/21857

گزارش نشست نوزدهم: جامعه و فرهنگ بلوچ؛ ساختارها و چشم اندازها (۴ اسفند ۱۳۹۲)
http://www.anthropology.ir/node/22152

گزارش نشست بیستم: نگاهی به تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۱ اسفند ۱۳۹۲)

http://www.anthropology.ir/node/22211

 

 

ویژه نامه توروز ۱۳۹۳
http://www.anthropology.ir/node/22280

ویژه نامه ی «هشتمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ»
http://www.anthropology.ir/node/21139