انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تازه‌های کتاب جهانی‌شدن (۲)

مقدمه مترجم: مجله Glocalism در سه شماره‌ی آخر خود بخشی را اضافه کرده است که در آن Elia Zaru به مرور آخرین کتاب‌هایی که در حوزه‌ی جهانی‌شدن منتشر شده می‌پردازد. تاکنون سه فهرستْ منتشر شده که یکی متعلق به کتاب‌های سال ۲۰۱۶ میلادی است در آخرین شماره‌ی این سال، دیگری که در اولین شماره‌ی سال ۲۰۱۷ منتشر شده کتاب‌های منتشر شده در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را پوشش می‌دهد، و آخری کتاب‌های سال ۲۰۱۷ را در دومین شماره‌ی این سال معرفی می‌کند. در این یادداشت‌ها مرور مختصری بر مهم‌ترین کتاب‌ها شده و سپس فهرست آن‌ها قرار گرفته است. نکته‌ی قابل توجه که از جمله سیاست‌های این مجله است و در مقالات منتشره هم نمود یافته، این است که کتاب‌های معرفی‌شده به کتاب‌های انگلیسی زبان محدود نشده و کتاب‌هایی از سایر زبان‌ها (منتشره در آلمان، ایتالیا و فرانسه) را نیز در برگرفته است. توجه به این‌نوع فهرست‌ها می‌تواند برای فهم و آشنایی با گرایش‌های جدید نظریه‌پردازان این حوزه و همچنین رویکردها و بینش‌های تازه‌ای که در این حوزه در جریان است برای مخاطب ایرانی مفید باشد. به ویژه در فضایی که معمولاً برداشت‌ها و نگرش‌های به روزی از این حوزه وجود ندارد. خاصه از این جهت که در لیست حاضر تنها یک کتاب به فارسی ترجمه شده است (اخلاق جهانی‌شدن پیتر سینگر).
در ادامه، دومین فهرست، متعلق به کتاب‌های سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ آمده است. برای آماده کردن این فهرست برای انتشار در انسان‌شناسی و فرهنگ تلاش کرده‌ام تا لینک صفحه‌ی گوگل بوک هر کتاب را ذیل آن قرار دهم. در این لینک دسترسی به صفحات کتاب‌ها، جز معدودی که هنوز نسخه الکترونیک‌شان منتشر نشده، میسر است. در مورد کتاب‌های غیر انگلیسی زبان، در صورت وجود منبعی معتبر لینک معرفی کتاب قرار گرفته است. همچنین صرفاً عنوان کتاب‌ها به فارسی برگردانده‌شده است. پر واضح است که این برگردان نیازمند دقت، تلاش و خلاقیت بیشتری است و چون در این‌جا هدف صرفا آشنایی و معرفی کتاب‌ها بوده است و نه انتخاب برگردانی فارسی برای عنوان آن‌ها، برگردان‌ها خالی از نقد نخواهند بود.

فهرست انتخابی:

E.Z. Albrecht (2017), Alter-Globalization in Southern Europe
(London: Palgrave Macmillan).

https://goo.gl/6cfF49
جهانی‌شدن بدیل در اروپای جنوبی

Bein, L. Peake (eds.) (2017), Urbanization in a Global
Context (Oxford: Oxford University Press).

https://goo.gl/xJ4ixw
شهری‌شدن در زمینه‌ای جهانی

R. Biermann, J.A. Koops (eds.) (2017), Palgrave Handbook
of Inter-Organizational Relations in World Politics (London:
Palgrave Macmillan).

https://goo.gl/UhXYkF
کتاب راهنمای روابط میان‌سازمانی در سیاست جهانی

S. Body-Gendrot (2017), Public Disorder and Globalization
(London, New York: Routledge).

https://goo.gl/avQ93d
اختلال عمومی و جهانی‌شدن
Burke, R. Parker (eds.) (2017), Global Insecurity. Futures
of Global Chaos and Governance (London: Palgrave
Macmillan).

https://goo.gl/rqmrm8
ناامنی جهانی: آینده ‌هرج و مرج جهانی و حکومت‌داری

S. Cassese (ed.) (2016), Research Handbook on Global
Administrative Law (Cheltenham: Edward Elgar).

https://goo.gl/sKBC7o
راهنمای پژوهش در باب حقوق اداری جهانی

M. Castells (2017), Another Economy is Possible: Culture
and Economy in a Time of Crisis (Cambridge: Polity).

https://goo.gl/uo9wzL
اقتصاد دیگری ممکن است: فرهنگ و اقتصاد در عصر بحران

S. Castles (2017), Migration, Citizenship and Identity
(Cheltenham: Edward Elgar).

https://goo.gl/x1fJJu
مهاجرت، شهروندی و هویت

S. Curtis (2016), Global Cities and Global Order (Oxford:
Oxford University Press).

https://goo.gl/moHkvy
شهرهای جهانی و نظم جهانی

F. Dallmayr, E. Demenchonok (2017), A World Beyond
Global Disorder. The Courage to Hope (Newcastle: Cambridge
Scholars Publishing).

https://goo.gl/26926i
دنیایی آن‌سوی بی‌نظمی جهانی: شجاعت امید

T. Dunne, C. Reus-Smit (eds.) (2017), The Globalization
of International Society (Oxford: Oxford University Press).

https://goo.gl/wTZBJ5
جهانی‌شدن جامعه بین‌المللی

R. Falk (2016), Power Shift. On the New Global Order
(London: Zed Books).

https://goo.gl/7XPNrS
قدرت تغییر: در باب نظم نوین جهانی

R. Fitoussi (2017), Mondialisation acte II. Le choc de
l’intelligence artificielle (Paris: Éditions Harmattan).

https://goo.gl/9npt2k
جهانی‌شدن دوم: شوک هوش مصنوعی

P. Franco, S.C. Stamos Jr. (2017), The Puzzle of Twenty-
First-Century Globalization. An International Economics Primer
(Lanham: Rowman & Littlefield).

پازل جهانی‌شدن قرن بیست و یک: مقدمه‌‌ی اقتصاد بین‌المللی

D. Held (2016), Global Politics After 9/11: Failed Wars,
Political Fragmentation and the Rise of Authoritarianism
(Durham: Global Policy).

https://goo.gl/xXmuTQ
سیاست جهانی پس از یازده سپتامبر: جنگ‌های ناموفق، تجزیه سیاسی و ظهور اقتدارگرایی

D. Held, P. Maffettone (eds.) (2016), Global Political
Theory (Cambridge: Polity).

https://goo.gl/ypUXvm
نظریه سیاسی جهانی

P. Hitchcock (2017), Labor in Culture or Worker of the
World(s) (London: Palgrave Macmillan).

https://goo.gl/3TLeJY
کار در فرهنگ یا کارگر در جهان (ها)

C.M. Kauffman (2017), Grassroots Global Governance
(Oxford: Oxford University Press).

https://goo.gl/U6Lm3E
ریشه‌های حکومت جهانی

E. Koch (2017), Globalisierung: Wirtschaft und Politik
(Wiesbaden: Verlag Springer Gabler).

https://goo.gl/FZvbTv
جهانی‌شدن: اقتصاد و سیاست
L. Kühnhardt, L. Mayer (eds.) (2017), Bonner Enzyklopädie
der Globalität (Wiesbaden: Verlag Springer Gabler).

https://goo.gl/yagD4t
دایره‌المعارف بون جهانی‌بودن

K. Langmia (2016), Globalization and Cyberculture. An
Afrocentric Perspective (London: Palgrave Macmillan).

https://goo.gl/7YZVKH
جهانی‌شدن و فرهنگ سایبر: چشم‌اندازی آفرومرکز

D. McNeill (2017), Global Cities and Urban Theory (New
York: Sage).

https://goo.gl/bdVzhy
شهرهای جهانی و نظریه شهری

J. Michie (2017), Advanced Introduction to Globalisation
(Cheltenham: Edward Elgar).

https://goo.gl/pZ7znb
مقدمه‌ای پیشرفته بر جهانی‌شدن

Oelgemöller (2017), The Evolution of Migrant Management
in the Global North (London, New York: Routledge).

https://goo.gl/xm7aEB
تطور مدیریت مهاجرت در شمال جهانی

T. Padoa-Schioppa (2017), The Ghost of Bancor. Essays
on the Crisis, Europe and the Global Monetary Order (Bologna:
Il Mulino).

روح بانکور: جستارهایی در باب بحران، اروپا و نظم پولی جهانی

H. Rabby Sy (2017), La révolte de l’universel. Pour une autre
vision de la mondialisation (Paris: Éditions Harmattan).

https://goo.gl/VpNpkh
طغیان جهانی: برای نگرش دیگری از جهانی‌شدن

K.A. Reinert (2017), Handbook of Globalisation and Development
(Cheltenham: Edward Elgar).

https://goo.gl/zN6jQ5
کتاب راهنمای جهانی‌شدن و توسعه

R. Robertson (2016), Considerations on Global Studies, in
R. Robertson, J. Simpson (ed.), The Art and Science of Sociology
(London: Anthem Press).

https://goo.gl/JAZkKV
ملاحظاتی در باب مطالعات جهانی؛ در هنر و علم جامعه‌شناسی

R. Robertson, D. Buhari-Gulmez (2016), Global Culture:
Consciousness and Connectivity (Farnham: Ashgate).

فرهنگ جهانی: آگاهی و پیوستگی؛ همان.

M. Ruhlman (2017), Who Participates in Global Governance?
States, bureaucracies, and NGOs in the United Nations
(London, New York: Routledge).

چه کسی در حکومت جهانی مشارکت می‌کند؟ ایالات، بوروکراسی‌ها و NGO ها در ایالات متحده

P. Singer (2017), One World Now. The Ethics of Globalization
(New Haven: Yale University Press).

https://goo.gl/Lz38Wf
یک جهان: اخلاق جهانی‌شدن

L. Scuccimarra (2016), Proteggere l’umanità. Sovranità e
diritti umani dell’epoca globale (Bologna: Il Mulino).

محافظت از بشریت: حاکمیت و حقوق بشر در عصر جهانی

M.B. Steger, A. Wahlrab (2017), What is Global Studies?
Theory and Practice (London, New York: Routledge).

https://goo.gl/M6L9tA
مطالعات جهانی چیست؟ نظریه و عمل

J. Turek (2017), Globalisierung im Zwiespalt. Die postglobale
Misere und Wege, sie zu bewältigen (Berlin: Transcript-
Verlag).

https://goo.gl/Lin66D
جهانی‌شدن در میان مناقشه: بدبختی پس از جنگ جهانی و راه‌های مقابله با آن

B.S. Turner, R.J. Holton (eds.) (2016), The Routledge International
Handbook of Globalization Studies (2nd and revised
edition) (London, New York: Routledge).

https://goo.gl/wfjKqF
کتاب راهنمای بین‌المللی مطالعات جهانی راتلج (ویرایش دوم و تجدیدنظرشده)

H.E. Vanden, P.N. Funke, G. Prevost (2017), The New
Global Politics. Global Social Movements in the Twenty-First
Century (London, New York: Routledge).

https://goo.gl/bhAfrg
سیاست جهانی نوین: جنبش‌های اجتماعی جهانی در قرن بیست و یک

P.M. Vasudev, S. Watson (eds.) (2017), Global Capital
Markets (Cheltenham: Edward Elgar).

https://goo.gl/75eSjD
بازارهای سرمایه جهانی

R. Waldinger (2017), The Cross-Border Connection (Cambridge:
Harvard University Press).

https://goo.gl/HkRNMV
ارتباط فرامرزی

C.W.J. Withers (2017), Zero Degrees: Geographies of the
Prime Meridian (Cambridge: Harvard University press).

https://goo.gl/KbNX44
درجات صفر: جغرافی‌های نصف‌النهار اولیه

M. Yemini (2017), Internationalization and Global Citizenship.
Policy and Practice in Education (London: Palgrave
Macmillan).

https://goo.gl/CNfzws
بین‌المللی‌شدن و شهروندی جهانی: سیاست و عمل در آموزش