انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بیانیه هیت داوران پنجمین جشنواره دوسالانه گزارش و فیلم های کوهنوردی

از ۴۱ فیلم تخصصی در رابطه با کوهنوردی ۱۲ اثر به بخش نهایی پنجمین جشنواره دو سالانه فیلمهای کوهنوردی راه پیدا کرد و در روزهای ۲۶ و ۲۷ دی ماه سال جاری در سالن اسوه به نمایش در امد . در عصر روز جمعه ساعت ۱۸ مراسم اختتامیه جشنواره اغاز گردید و پس از گزارش دبیر جشنواره داوران دو بخش جشنواره ارا خود را این گونه اعلام نمودند .

بخش گزارشهای کوهنوردی . دبیر این بخش به عهده افشین یوسفی بود .

تقدیر از گزارش صعود زمستانی خط الراس پسنده کوه به خرسان نوشته زنده یاد ایدین بزرگی .

دیپلم افتخار برای گزارش مبادله کوهنوردان بین ایران و امریکا نوشته عباس محمدی .

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار برای گزارش اکسپدیشن غار سراب نوشته مسعود محمدی .

بخش فیلم . داوران . محمدرضا مقدسیان . سعید قطبی زاده . شکور لطفی و شاهو خوانگه .

لوح تقدیر برای مجموعه اثار داود فروغی .

لوح تقدیر برای کار در شرایط دشوار به فیلم در مسیر کوهستان ساخته جواد حاجی زاده .

لوح تقدیر برای تصویربرداری و کار در شرایط دشوار به فیلم کان چن چونگا کوهستانی متفاوت ساخته پروانه کاظمی .

دیپلم افتخار تندیس جشنواره و جایزه نقدی برای تصویربرداری خلاقانه در شرایط دشوار به اقای بهزاد دورانی تصویربردار فیلم کمجل از نزدیک .

دیپلم افتخار تندیس جشنواره به همراه جایزه نقدی برای کارگردانی فیلم کمجل از نزدیک ساخته مرتضی رحمتی و شهروز نصیردهقان .

جایزه ویژه هیت داوران به برترین اثر تلوزیونی دیپلم افتخار تندیس جشنواره به همراه جایزه نقدی به مجموعه کوهستانهای کویر ساخته فرهنگ خاتمی تولید سیمای استانها و شبکه کرمان .

 

ویژه نامه ی «هشتمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ»
http://www.anthropology.ir/node/21139

ویژه نامه «مستند و فرهنگ»
http://www.anthropology.ir/node/19850