انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

برگزاری نشست ۱۵۲ یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ: صد و ده سال فراز و فرود یک بنگاه خانوادگی

برگزاری نشست ۱۵۲ یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ: صد و ده سال فراز و فرود یک بنگاه خانوادگی

 

انسان شناسی و فرهنگ به اطلاع علاقه مندان می رساند که نهمین نشست از دوره ششم سلسله نشست های یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ (نشست ۱۵۲) را با موضوع «صد و ده سال فراز و فرود یک بنگاه خانوادگی» با سخنرانی آقای دکتر علی اصغر سعیدی (جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) برگزار می کند. این سخنرانی همراه با نمایش تکه هایی از فیلمی است که در این باره ساخته شده است.

زمان نشست : یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷ ساعت ۱۶ تا ۱۹
مکان نشست: خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان دمشق، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

تصویر پوستر: ورود اولین چرخ خیاطی به ایران