انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

برگزاری نشست‌های مجازی یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ

انسان‌شناسی و فرهنگ به اطلاع علاقه‌مندان و مخاطبان خود می‌رساند که برگزاری نشست‌های یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ که از زمستان سال ۱۳۹۹ به دلیل پاندمی کرونا متوقف شده بود، به صورت مجازی (لایو) برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری نشست‌ها همچون گذشته روزهای یکشنبه ساعت ۱۶ خواهد بود. هر هفته یک سخنرانی درباره موضوعات فرهنگی و اجتماعی در صفحۀ اینستاگرام رسمی موسسه به شناسۀ anthropology_iran برگزار خواهد شد.

آغاز برگزاری نشست‌ها از یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.