انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی حرمت کلامی در دیالوگ سریال های ایرانی : نمونه موردی : سریال «نقطه سر خط»

چکیده: سریال های تلویزیونی از جمله سریال های با زمینه طنز، ممولا با اقبال مخاطبان تلویزیونی همراه هستند و تاثیر گذاری فراوانی دارند، به طوری که هنگام پخش این گونه سریال ها، اعضای خانواده در کنار هم آنها را تماشا می کنند تا از محتوای آن لذت ببرند و اوقات فراعت خوبی داشته باشند. برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

۲۱۰۹۸

ویژه نامه «زبان و متن»

http://www.anthropology.ir/node/18342