انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی انسان شناختی فرهنگ شهری در تبریز

مقدمه

استان آذربایجان شرقی با جمعیت ۳۵۲۷۲۶۷ نفر از استان های ترک نشین ایران است که در ناحیه شمال غربی آن واقع شده است. شهرستان تبریز با جمعیت ۱۵۵۷۲۴۱ نفر یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی است که در غرب استان واقع شده و مرکز آن شهر تبریز است. این شهرستان دارای ۹ شهر، ۱۴ دهستان و ۱۶۰ آبادی است. شهرستان تبریز دارای دو بخش (مرکزی و بخش خسروشهر) و ۴ شهر (تبریز، سردرود، باسمنج، خسروشهر) و ۵ دهستان (آجی چای، میدان چای، اسپران، سردصحرا و لاهیجان) و ۶۹ روستا است.

جغرافیا: شهر تبریز با جمعیت ۱۳۷۸۹۳۵ نفر «بر گوشه شمال شرقی دشتی به وسعت ۳۰۰۰ کیلومتر مربع به ارتفاع تقریبی ۱۳۵۰ متر از سطح دریا قرار گرفته است؛ این دشت محصور در میان کوه ها و تپه ها با شیب ملایمی تا دریاچه ارومیه در مغرب ادامه می یابد» (رئیس نیا، ۱۳۷۸: ۹۷۳). تبریز در «گوشه شرقی جلگه ای رسوبی واقع و توسط چند رودخانه آبیاری می شود» (مینورسکی، ۱۳۳۷: ۲) که مهم ترین آنها آجی چای (تلخه رود) و میدان چای (مهران رود) است. مرزهای طبیعی این جلگه را رشته کوه میشو در شمال غربی، کوه مورو و ارتفاعات عینالی در شمال، رشته کوه قره داغ در شمال شرقی، ارتفاعات نرمیق در شرق، رشته کوه بزقوش در جنوب شرقی و دامنه های سهند در جنوب تشکیل می-دهند. موقعیت شهر تبریز به عنوان مرکز ثقل و چهارراه ارتباطی منطقه آذربایجان از یک طرف و معتدل بودن آب و هوا و حاصلخیزی خاک از طرف دیگر همواره تبریز را به مثابه «سرزمین مساعد» (رضازاد، ۱۳۸۰: ۱۴) در ایران از نظر همگان مطرح می سازد .

برای خواندن متن کامل این مقاله در زیر کلیک کنید :

۱۲۳۵۳