انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بازار مترو

دنیایی کنونی دنیای مصرفی است،دنیایی که  در آن کالاها در سطحی وسیع وانبوه تولید می گردد یعنی امروزه متناسب با ذائقه های افراد از طبقات وپایگاه های مختلف اجتماعی و به فراخورقدرت خرید افراد کالا تولید می گردد و روند تولید کالاها با شتاب فزاینده ای در حال حرکت است. تولید انبوه منجربه افزایش مصرف و همچنین افزایش مراکزخرید و فروش گشته است بنابراین هدف تولید انبوه ، مصرف انبوه است به عبارتی دیگرامروزه،  هر نقطه ای از مکان های عمومی و پرتردد می تواند محلی برای شکل گیری و ایجاد یک مبادله گردد که درنهایت به مصرف می انجامد.بنابراین با گسترش روند کالایی شدن ومتعاقب آن مصرفی شدن امروزه شاهد گسترش مکان های خرید و فروش می باشیم  بدین معنا که در دنیای جدید زنجیره ای ایجاد شده است که مرکب از تولید ، مصرف و مکان عرضه ومبادله می باشد به گونه ای که گسترش تولید رفته رفته منجر به گسترش مصرف و گسترش مصرف منجر به افزایش مکان های خرید و فروش گشته است. به عبارت دیگر خرید و فروش امروزه محدود به مکان و زمان خاصی نمی شود و در هر جایی و هر زمانی خرید و فروش و مصرف می تواند اتفاق بیفتد.با ایجاد مترو به مثابه وسیله ای نقلیه در توسعه و تسهیل حمل و نقل عمومی و بدنبال آن تخصیص واگن های زنانه ،کارکردهای جدیدی برای مترو خلق و ایجاد شد به این معنا که امروزه مترو ، تنها وسیله ای  برای حمل و نقل عمومی محسوب نمی شود بلکه مکانی است برای ایجاد و شکلگیری خرید و فروش و مصرف کالاها.

پس از شکل گیری و روی کار آمدن مترو در شبکه حمل ونقل عمومی تهران و با ایجاد و اختصاص واگن های ویژه زنان، این واگن ها به مکانی برای شکل گیری مبادلات زنانه تبدیل شد به گونه ای که بتدریج پای زنان از طبقات مختلف اجتماعی به درون مترو باز شد. شاید در ابتدای بروز و ظهور این بازارها تنها نیاز اقتصادی زنان را به سمت فروشندگی درون واگن ها سوق می داد اما رفته رفته زنانی در مترومشاهده می گردند که وضعیت ظاهری آنها (نوع پوشش و آرایش) حکایت از حاجتمندی شدید اقتصادی نمی کند بلکه عوامل دیگری در کار است ؛اکثریت زنان فروشنده اغلب با ماموران مترو درگیر شده اند و اغلب کالاها و اجناس شان توسط ماموران توقیف شده است اما برای اینکه در مترو حضور داشته باشند به هر طریقی راهی برای مقاومت در برابر ماموران می یابند به طوری که به تازگی کالاها را درون کیف های شان قرار می دهند تا ماموران به آنها شک نکنند.

شکل  گیری و ایجاد واگن های اختصاصی زنانه رفته رفته فرصتی را در اختیار زنان قرار داد که به بازنمایی هویت خویش بپردازند و از حوزه خانگی فراتر روند و این امر منجر به گسترش حوزه عمومی زنانه شد وبرخی زنان از این واگن های اختصاصی به مثابه مکانی برای کسب درامد و ایجاد هویتی نو، بهره گرفتند و به زنانه کردن خرید و فروش در واگن های زنانه پرداختند به عبارت دیگر واگن های اختصاصی تنها کارکرد تفکیک جنسیتی برای راحتی و آسایش زنان را در پی نداشته بلکه در کنار آن کارکردهای فرعی دیگری از جمله بازنمایی رفتارها و هویت زنانه را نیز به همراه دارد.

مدت زمان زیادی از بروز و ظهور مبادلات در واگن های زنانه نمی گذرد اما روز به روز بر تعداد فروشندگان و تکثر و تنوع کالاها افزوده می گردد.لازم به ذکر است که با شکل گیری و توسعه مبادلات زنانه در سایر واگن ها که عمدتا مردانه اما عمومی اند نیز  مبادلاتی از جانب فروشندگان مرد ایجاد شد اما میزان خرید و فروش و استقبال مردان از فروشندگان دوره گرد به وسعت و رونق مبادلات زنانه نبوده است.زنان فروشنده  به عرضه کالاهای زنانه پسند مبادرت ورزیدند و رفته رفته زنان مسافر را با خود همراه کردند و متناسب با نیازهای آنها بر تنوع کالاها افزودند.

شاید بتوان دلیل ایجاد واگن های اختصاصی برای زنان را به منظور راحتی و آسایش آنها در نظر گرفت اما بتدریج عده ای از زنان این مکان را عرصه ای برای کسب هویتی جدید یعنی هویت زن شاغل یا فروشنده یافتند. در این واگن ها زنان به دو دسته تقسیم می شوند عده قلیل اما روبه رشدی بعنوان فروشنده و عده کثیری به عنوان مسافر و گاهی خریدار.زنان فروشنده به عرضه کالاهای زنانه پسند می پردازند در حقیقت این زنان به خوبی به جذابیت خرید برای هم جنسان خویش پی برده اند از این رو به عرضه کالاهایی می پردازند که خریدار بیشتری در بین زنان مسافر دارند.زنان فروشنده به عرضه و نمایش کالاهای مشابه با استفاده از زبانی مشابه می پردازند بدین معنا که از یک لحن و آهنگ بهره می گیرند. و از تبلیغات  زبانی به مثابه دستاویزی برای فروش بیشتر و جذب بهتر مشتری بهره می گیرند و اغلب همکاران یکدیگر را می شناسند و از نوع کالاها و نرخ و قیمت آنها مطلعند و این اطلاعات را غالبا از ورود همزمان شان به درون واگن ها کسب می کنند که در مواقع حضور همزمان شان یکی سکوت می کند و در حقیقت به دیگری فرصت می دهد تا به نمایش و معرفی کالای خویش بپردازد گاهی ازدحام فروشندگان  ومسافران به گونه ای است که صدا به صدا نمیرسد و زنان مسافر نمی دانند که به کدام سو روکنند و حواس شان چنان متوجه فروشندگان می شود که به راحتی مقصد را از یاد می برند در حقیقت در چنبره تبلیغات برا ی خرید گرفتار می گردند.فروشندگان مرتبا جابجا می شوند تا بتوانند محصولات شان را به فروش برسانند. آنها اغلب کالاهای شان را درون نایلون هایی قرار می دهند و نمونه کالاهایشان را از سر و گردن خویش آویزان می کنند و درآمد حاصل از مبادله را درون کیف هایی که به گردن های خویش می آویزند قرار می دهند. در حقیقت از بدن های خویش برای عرضه کالا استفاده می کنند در حقیقت بدن به مثابه ابزاری است که در خدمت زن فروشنده قرار دارد.اما اخیرا به دلیل سرکوب ها وسخت گیری های  شدید از جانب ماموران مترو، زنان برا ی مقاومت در برابرماموران از کیف دستی استفاده می کنند و کالاهای کمتری را با خود به همراه می آورند و بدین ترتیب ماموران را دور می زنند اگرچه چهره بسیاری از زنان فروشنده برای ماموران آشنا می باشد اما در هر حال آنها پیوسته در برابرمحدودیت ها و موانع ماموران بدنبال راهی برای فرار و تثبیت موقعیت خویش در مترو هستند و اغلب یکدیگر را از وجود ماموران و بروز مشکلات احتمالی از جانب آنها  مطلع می کنند و بدین ترتیب شبکه ای از فروشندگان در متروی تهران حضور دارند و هر روز به فعالیت می پردازند.