انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اولین ها در کنگره وسنا

مشارکت تاریخ ساز زنان در انتخابات میان دوره ای ۲۰۱۸ ایالات متحده

سیاست های راست افراطی و غیر انسانی ترامپ، جامعه را چنان به جوش آورد که حدود ۳۶ میلیون شهروند ( اغلب جوانان و غیر سفید پوستان) پیش ازموعد و از طریق پست رأی دادند.

از آن جا که عدم شرکت در انتخابات، هموار به نفع راست و جمهوری خواهان است، اخبار تقلب های رنگارنگشان جنجال بسیار بر پا کرده است: از اسکنر های خراب گرفته تا محدودیت شدید تعداد مکان های اخذ رأی ( در موردی اختصاص فقط یک مکان برای ۱۳ هراز نفر!!! که آن را هم به خارج از شهر منتقل کرده و نشانی اشتباهی برای آن، به شهروندان فرستادند)، تا بهانه هایی مسخره برای محروم کردن دانشجویان و بومیان امریکایی از حق رآی در مناطق حساس که احتمال باخت جمهوری خواهان می رفت.
در انتخابات میان دوره ای امسال،۲۵۵ نامزد زن در کارزار انتخاباتی مجلس و سنا شرکت کردند و پیروزی صد نفرآنان، پارلمان را از جمهوری خواهان بازپس گرفت. برای اولین بار تعداد زنان نماینده مجلس از صد فزون شد ( تعداد کل نمایندگان۴۳۵ می باشد).

برای اولین بار نیز سنا پذیرای دو نماینده زن از بومیان آمریکایی ( نیو مکزیکو و کانزاس) است، اولین زنان مسلمان از میشیگان ومینه سوتا: طالب و عمر انتخاب شده و در نیویورک: کاسیو کورتز، سوسیال دمکرات، جوان ترین زنی است که در تاریخ آمریکا به کنگره راه یافته است.

فلوریدا به یک و نیم میلیون از مجرمین سابق حق رأی داد، در میسوری و میشیگان، ماری جوانا آزاد شد، ماساچوست به حفظ حقوق اولیه تراجنسیان رأی داد، و اورگان، همچنان ایالت زنهارگاه مهاجرین در خطر اخراج خواهد ماند.

در جورجیا نتایج چنان نزدیک اند که شهروندان از کاندیدای مقام فرمانداری: خانم برامس، سیاه پوست و دمکرات در خواست کردند تا موفقیت کمپ را به رسمیت نشناشد. دلیل این امر سعی در محروم ساختن بسیاری از شهروندان سیاه پوست این ایالت است.

در کانزاس، خانم لورا کلی ( دمکرات) در کارزار انتخاباتی برای مقام فرمانداری بر کریس کوباک جمهوری خواه پیروز شد.

در تگزاس و ویرجینا دمکرات ها نمایندگان جمهوری خوه را از میدان به در کردند.

شهرنشینان، مجلس را از ترامپ و جمهوری خواهان پس گرفتند اما سنا، با وجود برخوردار شدن از دو سناتور زن و دمکرات ( از بومیان )، هنوز در دست جمهوری خواهان و ترامپ است.

به نظر می رسد ژانویه امسال، سوگند نمایندگان جدید برای شروع کار، همراه با بروز مشکلات جدی تری برای ترامپ خواهدبود. از هم اکنون صحبت بر سر درخواست اسناد مالیاتی وی، و بازرسی جرایم جنسی وی است. ترامپ مجبور خواهد بود که اخراج مولر را نیز باید بوسیده و کنار بگذارد. تقلب های انتخابات سال ۲۰۱۶ موضوع دست و پا گیر دیگری برای وی خواهد شد. نالدر، نماینده دمکرات نیویورک، بلافاصله پس از اعلام نتایج چنین توئیت کرد: « شاید به دل رئیس جمهور خوش نیاید
ولی او و کابینه اش پاسخگوی اعمال غیر قانونی شان خواهد بود»

دمکرات ها اعلام کرده اند که طی اولین ماه پس از ورود به مجلس به اصلاح قوانین انتخابات خواهند پرداخت. بررسی به بودجه زیرساخت ها و کنترل قیمت دارو، یعنی مواردی که امید همکاری ترامپ می رود، ازبرنامه های دیگر آنان است.
اکنون پرسش آن است
در ایالات متحده، انتخابات میان دوره ای همواره به نفع حزب بازنده در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. آیا این پیروزی جز روندی معمول تاریخ این کشور نیست یا آن که دمکرات ها خواست و توان قد برافراشتن دارند؟ آیا به طور جدی در پی استیضاح وی خواهند بود؟ بر سر بیمه بیماری برای همه، مهاجرین، پناهندگان، و نیز سیاست خارجی تنش زا و جنگ افروز ترامپ چه خواهد آمد؟

نتیجه هر چه باشد نمی توان منکر آن شد که سیاست های تفرقه انداز ترامپ جز به عکس خود بدل نشده اند. بیش ازهز رمان در تاریخ این کشور سیاهان، زنان و بومیان آمریکایی به مقام های مهم دست یافته و اکنون قدرت تصمیم گیری دارند.